Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  TÜRKİYE'NİN MUHASEBE REHBERİ :   MAKALELER 

ara

 Ana Sayfa 

                  Pratik Bilgiler

                 Vergi  Rehberi

Danışma Hattı 

                Maliye Rehberi

               Sigorta  Rehberi

        Güncel Uygulamalar


 

İBRAHİM GÜLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ASMMO Vergi Mevzuatı İnceleme

Komisyonu Başkanı

TÜDESK 20 No’lu Komite Üyesi

ibrahim.guler01@hotmail.com

 

 

Faturanın düzenlenmesi mecburiyeti ödemeye değil "teslim"e bağlıdır (20.10.2010)

YENİ EK-2 FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR (22.07.2008)

Transfer fiyatlandırmasında yapılan önemli değişiklikler (22.04.2008

-KURUMLARDA TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI VE UYGULAMASI (06.08.08)

-YENİ EK-2 FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR (05.08.2008)

-Bazı kanunlarda yapılan önemli değişiklikler (14.06.2008)

Transfer fiyatlandırmasında yapılan önemli değişiklikler (22.04.2008

Transfer fiyatlandırması ile ilgili örnek uygulama (07.04.2008)

Kurumlar vergisinin bankalara ödeme mecburiyeti

Doktorlara POS cihazı bulundurma mecburiyeti

Transfer fiyatlandırması ve belgeler..

Vergi beyannamelerinin hiçbir hadle sınır olmaksızın internet ortamında gönderilme mecburiyeti

Banka döviz kredisinde kur farkı ve faiz değerlemesi

Yurtiçi dövizli satış kur farklarında KDV uygulaması

KDV’de Tevkifat uygulaması

Meslek Mensupları bu taslağa dikkat !

Yeni KDV Oran ve listeleri

GVK'da örtülü kazanç dağıtımı 

Vergi beyannamelerinde yeni beyan süreleri

Düzeltme beyanlarında yeni uygulama

Gelir ve Kurumlar Vergisinde bağış ve yardımlar 1

GVK, KVK ve Bazı Kanunlardaki Bağış ve Yardımlar II

Şirketlerde kar dağıtımı ve muhasebesi 

Franchising sisteminde know-how...vergisel boyutu ve muhasebesi

Menkul Sermaye İratlarının Beyanı

Ortaklara Borçlar hesabı, kazanç dağıtımı ve örtülü sermaye ilişkisi

Bazı kurum ve işletmelerin hizmet alımlarında KDV tevkifatı ve sorumluluk uygulamaları  

Ortaklara borçlar hesabı, kazanç dağıtımı ve örtülü sermaye ilişkisi..

Finansal Kiralama (Leasing) işlemleri ve muhasebe kayıtları

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Örtülü Sermaye

Yapı Kooperatiflerinde Kurumlar Vergisi Muafiyeti Ve Yapılacak İşlemler

  

 

 

Copyrıght © 2005-2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.