Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

Vergi Takvimi

  MUHASEBE MAKALELER  :  18 Mayıs 2009

   Ana sayfa

   2009 Yılı Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


KADİR DODİ

S.M.M.M

İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı/Doktora Öğrencisi

ASMMMO Denetim Standartları Komisyon Üyesi

kadirdodi@gmail.com

 

OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMALARDA BEDAVA ODA (COMPLIMENTARY) UYGULAMASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

 

I.GİRİŞ

Bilindiği üzere Ülkemiz Turizm Cennetidir. Öyle ki , sayısal veriler ve görüşlerde konuyu desteklemektedir. Özellikle 1980 sonrasında Turizm ve Konaklama yatırımlarında fevkalade gelişmeler olmuş, dolayısı ile Vergi gelirlerimizde doğru orantılı olarak bir artış olmuştur.

Complımentary sözcüğünün karşılığı,

complimentary s. 1. hediye olarak verilen, ücretsiz, parasız. Anlamına gelmektedir.

Peki Bedava ne anlama gelmektedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğünde bedava

 sf. (beda:va) 1. Karşılıksız, parasız, emeksiz, caba: “Muharebe içinde herkese bedava şeker, pirinç, bulgur dağıtmış.” -Ö. Seyfettin. 2. Çok ucuz. 3. zf. Herhangi bir bedel ödemeden: “Bedava yaşıyoruz bedava / Hava bedava, bulut bedava / Dere tepe bedava” -O. V. Kanık.

Uygulamada oldukça sık görülen ücretsiz yada bedava oda kavramı Vergisel açıdan bazı sıkıntılar yaratabilecektir. Bilakis, Turizm sezonuna girdiğimiz şu dönemlerde kesinlikle üzerinde durulması gereken konu…

II. 107 NO’LU TEBLİĞ VE 108 NO’LU TEBLİĞLERE İSTİNADEN KONUYA BAKIŞ

107. No’lu K.D.V Genel Tebliği ve hemen akabinde 108. No’lu K.D.V Genel Tebliği yayımlanmış olup, Tebliğin Konuyu ilgilendiren bölümü aşağıdaki gibidir, 107. no’lu K.D.V Genel Tebliğinde yer aldığı üzere, ‘’Geceleme Hizmetlerinde KDV Oran Uygulaması ; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 25 inci sırasında yer alan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde KDV oranı 1/1/2008 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanacaktır.

Geceleme hizmeti bu işletmelerde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma-barınma-kalma hizmetidir. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinin dışında ayrıca yemek, eğlence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetler de verilebilmektedir. Konaklama tesisinde verilen bu hizmetlerden geceleme hizmeti satın almaksızın yararlanılması halinde bu hizmetler ayrıca tabi oldukları oranda vergilendirilecektir.

Bunun yanı sıra geceleme hizmeti satın alanlara verilen bu hizmetlerin, konaklama tesisleri tarafından ayrıca faturalandırılması ya da geceleme hizmetine ilişkin faturada geceleme bedelinin dışında ayrıca gösterilmesi halinde de söz konusu hizmetler ait oldukları oranda vergilendirilecektir.

Ancak, geceleme hizmeti dışında olup mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin bedellerin, geceleme bedeline dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli olarak tek bir bedel alınması ve fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile birlikte bu hizmetler de geceleme bedeli kapsamında %8 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Sorunun asıl cevabına ilişkin olmak üzere, K.D.V Genel Tebliği Seri No: 108’de Katma değer vergisi uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamalara gerek duyulmuştur.

A.KONAKLAMA TESİSLERİNDE KDV UYGULAMASI

1. Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri

8/2/2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13234 sayılı Kararname ile 2007/13033 sayılı Kararnamenin 25 inci sırasına; "1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır." ibaresi eklenmiştir.

Bu değişikliğe göre, 9/2/2008 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren geceleme hizmet bedelinin seyahat acentesi tarafından hizmeti fiilen alan kişiye aktarılmasında, aktarılan geceleme hizmeti ve buna ilişkin komisyon toplamına % 8 KDV oranı uygulanacaktır.

Acentenin geceleme hizmetine aracılık karşılığında konaklama tesisine fatura düzenlemesi halinde bu faturada gösterilen bedel üzerinden de % 8 KDV hesaplanacaktır.

Ancak, acentelerin müşteriye düzenlediği faturada yer alan toplam tutarın, geceleme hizmeti ile buna ilişkin komisyon ücreti dışındaki kısmı ise genel oranda KDV’ye tabi olacaktır.

Öte yandan seyahat acenteleri, geceleme hizmeti vermeyip bu hizmete aracılık etmektedirler. İndirimli oran uyguladıkları tutarlar, konaklama işletmesinin acenteler tarafından müşteriye aktarılan hizmet bedeli ile buna ilişkin aracılık hizmet bedelidir.

2. Seyahat Acentelerince Düzenlenecek Faturalar

Seyahat acentelerinin düzenleyecekleri faturaların içeriği ile ilgili açıklamaların yer aldığı 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C/2.3) bölümünün dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

3.Konaklama Tesislerindeki Yiyecek-İçecek Hizmetleri

a) Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinin Niteliğine İlişkin Belgelerin İbrazı

107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C/1.1) bölümünde, konaklama tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ilgili Belediyeye başvurarak, bünyelerinde bulunan yiyecek ve içecek sundukları mekanların niteliğine ilişkin bir yazı alarak bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edecekleri belirtilmiştir.

Turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen söz konusu belgede, yiyecek ve içecek sunulan mekanların açıkça belirtilmiş olması gözönüne alınarak, Bakanlıktan ayrıca bir yazı alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. Buna göre, bu kapsamdaki konaklama tesislerince vergi dairesine turizm işletmesi belgesinin bir örneğinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

Turizm işletmesi belgesine sahip olmayan mükellefler ise kendilerine ruhsat veren yerel yönetim biriminden alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz edeceklerdir.

b) Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde KDV Uygulaması

2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin B bölümünün 24 üncü sırasına göre kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde 1/1/2008 tarihinden itibaren % 8 KDV oranı uygulanmaktadır.

Buna göre, otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinin bünyesindeki;

- lokanta, restaurant, restaurante,
- alakart lokantası,
- kahvaltı salonu,
- açık yemek alanı,
- yemek terası,
- kafeterya, snack bar, vitamin bar,
- pasta salonu,
- lobi

gibi mekanlarda verilen hizmetlerde % 8 oranında KDV uygulanacaktır.

Bu yerlerde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C/1.1) bölümünün ikinci paragrafında yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacağı tabiidir.

Öte yandan, konaklama tesislerinin bünyesinde yer alan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan mekanlarda verilen hizmetler ise genel vergi oranına tabi olacaktır.

III.SONUÇ

Vergi İdaremiz , complimentary yada bedava , ücretsiz odaların faturalandırılmaması yönü ile matrah farkı çıkarmada kanaatimce haklıdır. Burada teslim söz konusudur ve bu konuda bir takım ihmallerde olabilecektir. Bu Yönü ile Vergi Usul Kanunu açısından uygulamanın yapılamayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.
 

KADİR DODİ

S.M.M.M

İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı/Doktora Öğrencisi

ASMMMO Denetim Standartları Komisyon Üyesi

kadirdodi@gmail.com

www.muhasebenet.net

18.05.2009

-Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre SMMM ruhsatı olmayanlar Denetçi yada İç denetçi olamazlar

-Kurumlar vergisi beyanında mükellef ve meslek mensubu için önem taşıyan iki unsur
-Diğer makaleleri için tıklayınız

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.