Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

40 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN : 14.12.2007
    

  Ana Sayfa 

  Muhasebe Forum 

  SSK Mevzuat

  Danışma Hattı 

  Asgari Geçim İndirimi

  Staj-Stajyer Rehberi

  Pratik Bilgiler

 

 

 

 


 

Babana Bile Faizsiz Borç Veremezsin

Günün sözü:

"Baban bile olsa tanıma"

Maliye

Değerli okurlar, hatırlarsanız 05.12.2007 tarihli yazımda yeni "Transfer Fiyatlaması Tebliği" üzerinde durmuş ve yazımın 8. maddesinde, "Şahıs Ortakların Şirketlerine Verdikleri Borçlar" konusuna dikkat çekmiştim. Yazımın sonunu da bu konuyu başlı başına ayrı bir yazı konusu yapacağımı belirterek bitirmiştim. Şimdi bu konuyu biraz açalım.

 

Gelir Vergi Kanunu'nda 5615 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesindekine benzer bir düzenleme de Gelir Vergisi Kanunu'nda yapıldı. Artık gelir vergisi mükellefleri de ilişkili kişi ve kurumlara mal veya hizmet satar ya da alırken, kiralama, ödünç verme, ücret, ikramiye ödemelerinde bu hükümleri dikkate almak zorundalar.

Teşebbüs Sahibi İfadesi

Kanunda "teşebbüs sahibi" gerçek kişilerin emsale uygunluk ilkesine aykırı işlemlerinin örtülü kazanç dağıtımı sayılacağı belirtilmektedir.

18.11.2007'de yayınlanan Transfer Fiyatlaması Tebliğinde, "teşebbüs sahibi" ifadesi ile ticari ve zirai kazanç yönünden gelir vergisine tabi gerçek kişiler ile adi ortaklıkların ortakları, kolektif şirketlerin ortakları, adi ve eshamlı komandit şirketlerin komandite ortaklarının kastedildiği belirtilmiştir.

Teşebbüs Sahibinin Teşebbüsten Kazandığı Tutarları Borç Vermesi

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere teşebbüs sahibinin şahsi servetinden verdiği borçlar için bir uygulama yapılması mümkün olmayacaktır. Yine aynı şekilde, ticari ve zirai kazançlar dışındaki şahsi kazançların ortağı olduğu işletmeye borç olarak verilmesi bu açıdan bir problem yaratmayacaktır.

Ancak ortaklığa verilen borç gerçek kişi ortağın ticari veya zirai işletmesinden elde ettiği kazançlardan kaynaklanıyorsa, ortak, transfer fiyatlaması yönüyle eleştirilebilecektir.

Ortağı Olduğu Şirketten Faiz Almayan Ortağa Ceza

Değerli Dünya okurları, yukarıdaki açıklamaların Türkçe meali şudur: Ticari veya zirai şahsi kazancı olan bir kişi, ortağı olduğu bir şirkete borç verir ve bu borç nedeniyle de faiz almaz ise vergi, ceza ve faiz ödemek zorunda kalacak.

 

İlişkili tanımında uç noktalar

- A kurumuna ortak (J) ile ilişkili (L) kurumunun ortak olduğu AB kurumunun YK başkanı (Ş)'nin üye olduğu (AC) derneği ilişkili olarak değerlendirilmiş.

İlişki tanımında uç noktalar

İlgili bulunan gerçek kişiler

- Kurumun ortakları ile "ekonomik" ve "sosyal" olarak ilişkisi bulunan gerçek kişileri ifade etmektedir.

- Tebliğ sah. 8

 

Zeki Gündüz

YMM, PricewaterhouseCoopers Vergi Hizmetleri Ortağı

zeki.gündüz@dunya.com

14.12.2007

 
 

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.