Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Asgari Geçim İndirimleri

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  01 MART 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
       
   

Beyan dönemi başladı

Eskiler mart ayı vergi ayı derler.

Çünkü şahsi mükellefiyeti olan birçok kişi mart ayında beyanda bulunmak zorunda. Geçen yıla ilişkin mali durumun vergi dairlerine beyan edilmesi Gelir Vergisi mükellefleri için mart, şirketler için ise nisan ayı içerisinde yapılıyor. Gelir Vergisi mükelleflerinin 2009 yılı içerisinde elde ettikleri gelirleri için yıllık beyannamelerini 1-25 Mart 2010 tarihleri arasında bağlı bulundukları vergi dairesine yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan etmeleri gerekiyor.

Beyannamelerin, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri tarafından hiçbir hadle sınırlı olmaksızın elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) elde edenler ise istemeleri durumunda beyannamelerini elektronik ortamda verebilecek.

Yıl içerisinde tevkif (stopaj) suretiyle vergilendirilen menkul ve gayrimenkul sermaye iratları toplamı 22.000 TL'yi aşmıyorsa bu gelirler beyan edilmeyecek.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi hükümleri kapsamında tevkifata tabi tutulan kazanç ve iratlar, yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek.

Konut kira gelirleri

Konut kira geliri elde edenlerin 2008 yılı içinde tahsil ettikleri kira gelirinin 2.600 TL'si istisna. Dolayısıyla 2.600 TL'yi aşan tutarda kira geliri elde edenler kira gelirinden 2.600 TL'yi düşecekler. Kalan tutardan %25 oranında götürü gider hesaplanıp ayrıca indirilecek ve kalan tutar beyan edilecek. Gerçek usulde giderlerini indirmek isteyenler götürü gider uygulamasından faydalanamıyor.

İşyeri kira gelirleri

İşyeri kira geliri elde edenler, kiranın yıllık brüt tutarına bakacaklar. Bu tutar 22.000 TL'yi aşıyorsa beyan edecekler. Aşmıyorsa beyan yok. Beyan edilmesi durumunda, kiracının kiralayan adına sorumlu sıfatıyla ödediği stopaj, beyannameden hesaplanan vergiden mahsup edilecek.

Hisse senedi kâr payları

Hisse senedi kâr paylarının yarısı vergiden istisna. Kalan yarısı ise 22.000 TL'yi aşarsa beyan edilecek ve hesaplanan vergiden kâr dağıtımı aşamasında yapılan stopaj mahsup edilecek. Örneğin 50.000 TL'lik brüt kâr payının yarısı istisna. Kalan yarısı 25.000 TL beyan edilecek.

Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan gelir vergisinin, ilki mart ayı sonuna kadar, ikincisi de temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitle ödenmesi gerekir.  kaynak. İsmail KÖKBULUT / ikokbulut@bugun.com.tr / Bugün

 
       

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.