14.09.2006)

KDV istisnası teşvikinde önemli bir ayrıntı
KDV istisnası teşviki, teşvik belgesi sahibi yatırımcılara belge kapsamındaki makine ve teçhizatların vergisiz olarak..(31.10.2009)

14.09.2006)

Vergide çarpıcı bir olay ve çarpıcı bir karar
Mahkemeden 'Defterlerim Selde Kayboldu' Diye Karar Çıkartan Şirketin Defterleri Maliye'de Bulundu.  Maliye...(31.10.2009)

14.09.2006)

Kaçakçılık suçları ve naylon fatura ihtilafları
Vergi Usul Yasası'nın 227. maddesi uyarınca yasada aksine hüküm olmadıkça, bu yasaya göre tutulan ve üçüncü..(31.10.2009)

14.09.2006)

Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009/2)
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri..(31.10.2009)

14.09.2006)

Gümrük Laboratuarlarının Faal.Hk. Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, gümrük laboratuvarlarının uluslar..(31.10.2009)

14.09.2006)

Vergide çarpıcı bir olay ve çarpıcı bir karar
Mahkemeden 'Defterlerim Selde Kayboldu' Diye Karar Çıkartan Şirketin Defterleri Maliye'de Bulundu.  Maliye...(31.10.2009)

14.09.2006)

 

14.09.2006)

Kaçakçılık suçları ve naylon fatura ihtilafları
Vergi Usul Yasası'nın 227. maddesi uyarınca yasada aksine hüküm olmadıkça, bu yasaya göre tutulan ve üçüncü..(31.10.2009)

14.09.2006)

Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009/2)
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri..(31.10.2009)

14.09.2006)

Gümrük Laboratuarlarının Faal.Hk. Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, gümrük laboratuvarlarının uluslar..(31.10.2009)

14.09.2
KDV istisnası teşvikinde önemli bir ayrıntı
KDV istisnası teşviki, teşvik belgesi sahibi yatırımcılara belge kapsamındaki makine ve teçhizatların vergisiz olarak..(31.10.2009)

5811 Sayılı Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunlar ve değerlendirmeleri
(Kazım Güzeller, S.Muhasebeci Mali Müşavir) (30.10.2009)

14.09.2006)

5811 Sayılı Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunlar ve değerlendirmeleri
(Kazım Güzeller, S.Muhasebeci Mali Müşavir) (30.10.2009)

14.09.2006)

Hissesini devir eden 4b Sigortalıları (Bağ-kur'luları) 10 gün içinde  SGK’ya bildirin
(Beytullah BAŞOL, S.Muhasebeci Mali Müşavir) (30.10.2009)

14.09.2006)

19.06.2009 sonrası yapılan vergi incelemelerinde Varlık Barışı'ndan yararlanma imkanı
Vergi Denetmenliğine, resmi olarak 19 Haziran...(30.10.2009)

14.09.2006)

Varlık barışında hesaplanan vergiden kurtuluş yok
Varlık Barışı kapsamında yurtdışından getirileceği beyan edilen, varlığın Türkiye’ye getirilememesinin riskler nelerdir..(30.10.2009)

14.09.2006)

Hissesini devir eden 4b Sigortalıları (Bağ-kur'luları) 10 gün içinde  SGK’ya bildirin
(Beytullah BAŞOL, S.Muhasebeci Mali Müşavir) (30.10.2009)

14.09.2006)

   »» Devamı  (İleri) 2009