Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Kurumlar Vergisi Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   16 Temmuz 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
   

ELEKTRONİK KDV İADE TALEBİ; BÜROKRATİK ENGELDİR

 
   

Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Tarafından 25.01.2010 Tarihinde Kdv İadesi Risk Analizi Projesi Hakkındaki Basın toplantısı düzenlemiş ve bu proje sonucu;

-Bilgi teknolojilerini ülkemizde en etkin kullanan kamu kurumu olduğunu, Mükellef ve vergi dairelerine kolaylıklar sağlayacağını

-Kdv İade taleplerinin hızlı bir şekilde yerine getirileceğini

-kdv iadelerinde mevcut uygulamalarda, mükellefler vergi dairesine kağıt veya cd ortamında bir takım liste ve belgeler vermektedir. Bu belgelerin hazırlanması/kontrolü zahmetli bir süreç olup, kırtasiye ve bürokratik işlemlere yol açtığını, tüm bunların ortadan kalkacağını

Yukarıda belirtilen sıkıntıları ortadan kaldırmak üzere bu proje yürürlüğe girecek, mükellefler kdv iadelerine esas teşkil eden belge ve listeslerin önemli bir kısmını kağıt ve cd ortamında değil,elektronik ortamda vereceklerdir. Bürokratik işlemlerle uğraşmalarına gerek kalmayacaktır. Vergi dairelerinin ise ağır iş yükü ortadan kaldırılacaktır ifadelerini basın toplantısında beyan etmiştir. Gerçekten bu sirküler esas amacına göre uygulanırsa çok güzel, bir proje olarak aldıladık.

Aynı zamanda 27.01.2010 Tarihinde yayınlanan Kdv/53 Nolu Sirkülerinde belirtildiğine göre;

-2010 Ocak Döneminden itibaren kdv iade işlemlerinde istenen indirilecek ve yüklenilen kdv listeleri ile satış faturası ile gçb listeleri internet vergi dairesi üzerinden gönderilecektir.

-İlgili sirkülerin C.Diğer hususlar bölümünün 3.fıkrasında ise İade talebine ilişkin olarak ibrazı gereken ve bu listelerin dışında kalan diğer belgelerin vergi dairesine intikal etmesi gerektiği belirtilmiş

-İlgili Sirkülerin 4.fıkrasında ise elektronik ortamda alınan listelerin(İndirilecek Kdv Listesi-Yüklenilen Kdv Listesi-Satış Faturası Listesi ve GÇB listesi) ayrıca kağıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır ifadesi kullanılmıştır.

Ancak; Maliye bakanımız Sayın Mehmet şimşek’in basın açıklamasında belirttiği gibi, ülkemizde bilgi teknolojilerini en etkin kullanan kamu kurumunun maliye bakanlığı olmadığı yapılan uygulamalardan net bir şekilde görülmüştür.  

Kdv 53 Nolu sirkülerinin 5.maddesinde ‘Bu mükelleflerin iade taleplerinin, iade için aranılan diğer tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir’ diyerek , siz her ne kadarda internet vergi dairesi üzerinden listeleri verseniz bile vergi dairesine diğer belgeleri ve internet ortamında vergi dairesine verilen listelerinde çıktılarını yine kağıt ortamında alacaksınız ve sirküler öncesindeki gibi dosya hazırlayacaksınız vergi dairesine vereceksiniz ancak o zaman kdv iade talebiniz geçerlilik kazanacak. İşte bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kamu kurumu!!!!

Mademki kdv iade talepleri için sirküler öncesi işlemler yapılacaktı o halde bu sirkülere neden gerek duyuldu?

Kdv 53 Nolu sirkülerinin 6.maddesinde’ Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini iade için gerekli belgelerin tümü ve elektronik ortamda alınacak, sistem tarafından üretilecek KDV İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır’ diyeceksiniz, ama uygulamaya gelince kdv iade işlemlerine ait listeleri internet ortamında verdiğiniz gibi, bu listeleri aynı zamanda bir dosya haline getirerek ilgili vergi dairesine vermek zorundasınız, aksi takdirde Kdv iade dosyanız işlem görmeyecek!!

Yani;

1-Mükellef, internet vergi dairesi üzerinden listeleri gönderdiğinde kdv iade talebini yerine getirmiş olması gerekir.

2-Mükellef, internet vergi dairesi üzerinden listeleri gönderdiğinde kdv iadesi için 53 nolu kdv sirküler öncesindeki uygulamaya dönmemeli!!

3-Vergi Daireleri ayrıca listeleri kağıt ortamında istememeli,Ama bizler şu anda hem internet vergi dairesine bu listeleri veriyoruz, hem de kağıt ortamında farklı formatta hazırlayarak vergi dairesine vermek zorunda kalıyoruz.Bu uygulama tamamen mükellefe bir yüktür, dolayısı ile biz SM Mali müşavirlere yüktür.Hani işgücü kaybını önlemek için 53 Nolu sirküler yürürlüğe girmişti!!

4-Vergi daireleri, diğer belge olarak Onaylı GÇB istemektedir, neden mükelleflere ekonomik yük yüklemeyi  bu kadar seven bir kurumdur maliye Bakanlığı? GÇB’lerini neden noterden onaylatma gereksinimi duymaktayız? GÇB’nin aslı  maliye bakanlığına bağlı gümrük müsteşarlığı kayıtlarında dururken ve bizler tüm çıktıları bu noktadan alırken vergi dairelerine bir tuş kadar yakınken neden halen çıktılarını istemekte,üstelik noter  onayı istenmektedir? Nedir? Bu eziyet, maddi külfet, bürokratik engeller??

5-Kdv 53 Nolu Sirküler ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in Açıklamaları vergi dairelerinin uygulamaları neticesinde kocaman hiç olmuştur. Demek ki; Maliye Bakanımızın açıklamaları ve Maliye bakanlığınca çıkarılan sirküler vergi dairelerini bağlamamaktadır.

6-Tüm işlemlerin internet vergi dairesinde olması gerekir, eksiklikler, yanlışlıklar internet ortamında yapıldığında, bilgi teknolojilerini en etkin kullanan kamu kurumu niteliğini ancak o zaman taşır.

Yukarıda değinmiş olduğum sorunlar ne zaman çözüme kavuşur ve gerçekten mükellef ve dolayısı ile biz SM Mali müşavirlere yük olmaktan çıkarabilirler ise işte o zaman Bilgi Teknolojilerini en etkin kullanan kurumun Maliye bakanlığı olduğunu söylemek mümkün olabilir.

AMA, Şu anda Bunu söylemek mümkün değil

Hikmet Güneş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
hikmetgunes@turmob.org.tr
Gaziantep

 

 
    Yasal Uyarı
 
 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.