Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALELER :   18 Aralık  2008

  Ana sayfa

  2008 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


KADİR DODİ

S.M.M.M

İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı/Doktora Öğrencisi

ASMMMO Denetim Standartları Komisyon Üyesi

kadirdodi@gmail.com


İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN EKONOMİK KRİZİN YÖNETİMİNDE MALİ MÜŞAVİRLERDEN FAYDALANMAMASI BİR AYMAZLIK VE CEHALET ÖRNEĞİDİR

 

I.GİRİŞ

Bilindiği üzere, İşletme yönetimi karmaşık bir süreçtir. Bu süreç, birbiri ile ilgili yada ilgisiz fonksiyonlar , unsurlar, kişi ve organizasyonlar ile bağlantılıdır. İşletme yönetiminin karar verme mekanizmalarının oluşması işte bu karmaşık yapının sistematik işleyişine bağlıdır. Sistem de hasıl olabilecek aksama yada düşünce, yönetsel sıkıntıların varlığı sonucunu doğuracaktır.

İşletme yönetimi uzmanı bir Mali Müşavir olarak, Yazılarımın çoğunda Mali Müşavir görüşü ve desteği alınmaksızın gerçek anlamda İşletme Yönetiminin mümkün olamayacağını defalarca savundum. Bütün Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de saygın ve nitelikli bir meslek mensubu olan Mali Müşavirlerin, desteği ve görüşü işletme yönetimlerince her daim alınmalıdır.

II. İŞLETME YÖNETİMLERİNE SUNULAN KÖTÜ BİR ÖRNEK

İşletme Yönetimimde ,‘Krizle mücadele yöntemleri’ adı ile ve buna ilişkin olarak, ilk yapılacak uygulamanın, Personel çıkartılması gerekliliğini savunanlara asla itibar edilmemesi olduğu unutulmamalıdır.

Bu görüşü savunan ve öne süren yöneticiler, aymazlığın ve cehaletin pençesine düşmüş, okur yazarlık vasfı (mana itibari ile) taşımayan ve işletmenin ne bu günü, nede yarınına ilişkin vizyon ve misyon üstlenemeyecek kişilerdir.

Bilakis, nitelikli bilgi ile donanmış Mali müşavirler, her yönü ile, işletme yönetiminde yer alan bu gibi aymaz ve cahil yöneticileri mesleki bilgi ve tecrübeleri ile bertaraf etmelidirler.

Mesleki bilgi ve tecrübeden yoksun bu kişilerin işletme yönetimlerinde yer almaları, bir fasit daire gözönüne alındığında, iktisadi yapı ve organizasyonların geneline zarar verecektir..

Vaktiyle bir seminerde, krizle mücadele etme yöntemlerinin başında personel çıkartılması gerektiğini söyleyen seminer sunucusuna oldukça sert reaksiyonda bulunmuştum. Kişi başı olmak üzere, Amerikan doları cinsinden önemli paralar vererek, çalıştığımız şirketler tarafından, bilgi sahibi olmamız için (harcadığımız zamanı da gözden çıkararak) bu seminere yönlendirilmiştik oysa.....

Gerçekte olması gereken, bu çağdışı yöntemin seminerde hiç bir şekilde dile getirilmemesi idi.

Ne varki, şimdilerde bu tür yanlış ve olumsuz yöntemleri dile getirenler ve uygulayanlarla karşılaşmaktayız.

İşte geldiğimiz noktaya bir bakın....

Global Kriz.......

III.SONUÇ

Krizleri yönetmede ‘İnsan’ faktörünün ele alınış biçimi farklı olmamalıdır. Eğer, İnsanca yaşamak ve insanca yaşatmak istiyorsak, İşletme Yönetiminde mali politika ve planları bu işlerden anlayanlara danışarak,görüş alarak gerçekleştirmeliyiz.

İşletme yönetiminin, İnsana dayalı ve İnsani bir organizasyon olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır.
 

KADİR DODİ

S.M.M.M

İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı/Doktora Öğrencisi

ASMMMO Denetim Standartları Komisyon Üyesi

kadirdodi@gmail.com

18.12.2008

 

-Diğer makaleleri için tıklayınız

-Evde ders vermek mümkün müdür mümkünse vergisel yükümlülükleri..

-Vergi Yargısı ve Mali Müşavirlik

-Mali disiplin içerisinde rüşvet suçu ve kanuni boyutu

-İşletmelerde iç denetimin önemi

-Elektronik ortamdaki  ticaretin vergisel boyutu

-VERGİSEL DENETİMLERDE TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİNİN ÖNEMİ

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.