Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Asgari Geçim İndirimleri

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  24 KASIM  2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
   

Kadir DODİ
Mali Müşavir-Denetçi
İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı

ASMMMO Denetim Std.Kom.Üyesi
kadirdodi@gmail.com
 

 
     

VERGİ İNCELEMELERİ VE DENETİMLERİNDE KARAR DEFTERLERİNİN ÖNEMİ VE YARATACAĞI HUKUKİ SONUÇLARIN İRDELENMESİ


I.GİRİŞ

Bilindiği üzere Şirketler, Şirket işleyiş ve işlemlerine ilişkin olmak üzere aldıkları Tüm kararları ‘’Karar Defteri’’ adını verdiğimiz defterlere kaydederler. Bu açıdan bakıldığında Karar defterleri, bir bakıma kronolojik detaylar ile birlikte ‘’Kaptanın Seyir Defteri’’ olarak nitelendirilebilecektir. Peki karar nedir ve ne anlama gelmektedir?

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre,

karar

a. (kara:rı)

1. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı:

“Bu kararı söyleyen sesin tesiri gözlerimizi yaşla doldurdu.” -H. S. Tanrıöver.

2. huk. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: Yargıç kararı.

3. Bu yargıyı bildiren belge: Mahkeme kararını aldı.

4. Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.

karar İng. decision, sentence, judgement, writ

Yasama, yargı, yönetsel kuruluşların, tüzel kişilerin bir türe düzeni doğuran ve ortaya koyan son bildirileri.

BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 www.muhasebenet.net


--------------------------------------------------------------------------------

karar İng. decision

1. Aralarında bir seçme yapma zorunluluğu olan olanaklardan birini seçme edimi ve bu edimin sonucu.

2. Kişinin, yaşamın önemli ayrıç noktalarında içine düştüğü gerilim ve bunun sonucu yapılan seçme.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975

--------------------------------------------------------------------------------

Karar Osm. Karar (idare)

BSTS / Türe Terimleri

Buna göre Karar Defterleri, Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı’nın yazıldığı yada kayıt altına alındığı defterlerdir.

II. KARAR DEFTERİ KANUNLAR UYARINCA TUTULMALI VE TASDİK ETTİRİLMELİDİR.

V.U.K’un 220. Md.göre, tasdike bağlı defterler ; www.muhasebenet.net


· Yevmiye ve envanter defterleri,

· İşletme defteri,

· Çiftçi işletme defteri,

· İmalat defteri,

· Nakliyat vergisi defteri,

· Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,

· Serbest meslek kazanç defteri olarak sayılmıştır.

  Bununla birlikte, TTK açısından tasdike tabi defterler ,

· Yevmiye defteri

· Defteri kebir

· Envanter defteri

· İşletme defteri

· Karar defteri olarak sayılmıştır.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Defterlerin tasdik zamanları ise,

VUK md. 221/1 uyarınca, Öteden beri işe devam edenler defterlerini kullanacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirmek zorundadırlar VUK md. 221/3 göre ise, Yeniden işe başlayanlar defterlerini işe başlama tarihinden önce tasdik ettirmeleri gerekir.

Sınıf değiştiren ticaret ve sanat erbabının, bu değişikliğin doğduğu andan önce defterlerini tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu uyarınca tasdike tabi defterlerin sadece açılış tasdiklerinin yapılacağı, kapanış tasdikine ilişkin ise Kanun’da herhangi bir hükmün yer almadığı bilinmektedir.

Türk Ticaret Kanununda ise, ilgili tüm defterlerin tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Bunlar,

· Yevmiye defteri,

· Defter-i kebir

· Envanter defteri

· İşletme defteri

· Karar defteri

Türk Ticaret Kanunu uyarınca, tutulmakta olan defterler için açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu uyarınca, ticari defterlerin açılış tasdikinin yapılmamış olması halinde birinci derecede usulsüzlük cezası verilirken, kapanış tasdiki yaptırılmaması halinde Vergi Usul Kanunu açısından cezai müeyyide oluşturmamaktadır.

T.T.K uyarınca, mükellefler yasal defterlerini kullanmadan önce tasdik ettirdikleri gibi hesap dönemi sonunda kapanış tasdiki de yaptırılmalıdır. www.muhasebenet.net


Defterlerin tasdik ettirilmemesinin doğuracağı sonuçlardan biride, vergi matrahının idare tarafından resen tayin edilmesi hususudur.

Kapanış tasdikinin yaptırılmaması halinde ise aleyhe delil olabilme sonucu doğmaktadır.

Ayrıca,yasal defterlerin kaybında mahkemeden kayıp belgesi alma durumu doğabilecektir.

III.SONUÇ

Yukarıda açıklanmış olduğu üzere, Karar Defterlerinin mutlak surette tasdiklerinin yapılması İşletme Yönetimi ve Yasal düzenlemeler açısından gereklidir.

Kuşkusuz, İşletme Yönetiminin almış olduğu tüm kararlar yazılı olarak Karar defterine aksettirilecektir. Mükellefler yada Meslek mensupları Karar Defterlerini her yıl yenilemelidirler. Dolayısı ile hasıl olabilecek bir Vergi incelemesinde ve denetiminde Karar defterleri İşletme Yönetimini ve Meslek mensubunu sıkıntıya sokabilecektir.
 

Kadir DODİ
Mali Müşavir-Denetçi
İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı

kadirdodi@gmail.com
muhasebenet.net   

-Diğer makaleleri için tıklayınız

 

 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.