Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Kurumlar Vergisi Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   20 MAYIS 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
       
   

Kamil ÖZYANIZ

SMMM Staja Başlama Sınavı hazırlık Kitabı Yazarı

 

Hapishanede geçen süreler borçlanılabilir mi ?


Meslek hayatımızda en çok duyduğumuz cümlelerden birisidir aslında, “Askerlik borçlanması”. Ya biz sorarız emekli olacak bireye bu soruyu ya da emekli olacak birey bize günlerini sayarken tutuşturuverir elimize askerlik borçlanması ödeme makbuzunu.
Yeni düzenleme ile sigortalıların borçlanabileceği sürelerin kapsamı biraz daha genişletilmiş durumda.
5510 sayılı kanuna göre, kişilerin hapiste tutuklu olarak bulundukları süreler ile gözaltında bulundukları süreleri borçlanabileceklerdir.
Sigortalılar tutukluluk hali dışında hangi süreleri borçlanabilmektedir ?
5510 sayılı SSGSS kanununa göre, sigortalılar aşağıda sayılan süreleri borçlanabileceklerdir.
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,
b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
c) 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, (kamu idaresinde çalışanlar)
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri ve Kurumca kabul edilecek sektörel veya genel ekonomik kriz dönemlerinde işvereni tarafından ücretsiz izinli sayılanların, her yıl için 3 ayı geçmemek üzere bu süreleri,
h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,
kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.
Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.
Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.
Borçlanma için hangi kurumlara müracaat etmeliyim ?
Borçlanma taleplerinizi SGK çatısı altında bulunan 4/a (SSK), 4/b (Bağ-kur), 4/c (emekli sandığı) hizmeti sunan birimlerden yapabilirsiniz.
Tutuluklu olarak geçen süreleri borçlanacak şahıslar, tutuklu olduğunu belgeleyen adli sicil kayıtları ve gözaltı sürelerini içeren resmi belgelerle SGK’na müracaat edebilirler. Belge talebi için Cumhuriyet savcılığına müracaat edebilirsiniz. Sigortalı iken tutuklanan şahıslar ancak beraat etmeleri durumunda borçlanma yapabilmektedir.

Hazırlayan :
Kamil ÖZYANIZ
SMMM Staja Başlama Sınavı hazırlık Kitabı Yazarı
kamil@kamilozyaniz.com
Kaynaklar :
- 5510 Sayılı SSGSSK
- SMMM Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kitabı (Kamil ÖZYANIZ)
- SınavKolik.Com SMMM yeterlilik notları
- Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
 

Diğer makaleleri

-İstirahatli olan işçilerinizi 5 gün içinde SGK’na elektronik ortamda bildirmeniz gerekiyor
 

 
    Yasal Uyarı
 

 
 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.