Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   05.12.2007
    

  Ana Sayfa 

  Muhasebe Forum 

  2008 Çalışmaları

  Asgari Geçim İndirimi Rehberi

  Transfer Fiyatlandırması Reh.

  Staj-Stajyer Rehberi

  Pratik Bilgiler

 

 

 

 


 

Transfer Fiyatlaması Tebliği üzerine
 

Değerli okurlar, bugün 18 Kasım'da yayınlanan tebliğle ilgili değerlendirmelerimizi paylaşmaya devam edeceğim.

1- Erteleme olur mu?

Değerli okurlar, örtülü kazanç dağıtımı hükümleri 1950'lerden beri Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer almaktadır. 21.06.2006'da yürürlüğe giren yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nda 1950'lerden beri var olan tanımın özü korunmaktadır. Bu müessesenin yeni şekli de 01.01.2007 itibariyle yürürlüktedir. Dolayısıyla bir erteleme beklentisi beyhude bekleyiştir.

2- Bakanlar Kurulu kararının geç çıkacak olması

Yeni KVK'nın 13. maddesinde konuya ilişkin usuller Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek ifadesi yer almaktadır. Ancak henüz BKK yayınlanmadan tebliğ yayınlanmıştır. Tabii ki hukuken garip bir durum söz konusudur. Ancak bizce BKK yayınlandıktan sonra bu tartışma pratikte akademik bir tartışma olarak devam edebilecektir. Konu yargıya taşınırsa (bir şekilde zarar görenler tarafından) yargı tartışmaları nihayetlendirecektir.

3- 2007 biterken yöntem seçimi?

Aslında 18 Kasım'da yayınlanan tebliğ en az bir yıl geç kalmıştır. Çünkü işletmeler kanun ve tebliğde geçen yöntemleri yıl öncesinde belirlemeli ve uygulamalılar. Şimdi yıl bitti, işletmeler uygulamalarına bakıp, uygulamalarını o yöntemlerden birine uydurmaya çalışacaklar. Bu nedenle umarız ileride 2007 yılı incelenirken bu durum da göz önünde bulundurulacaktır.

4- 2008'i planlayın

Değerli okurlar, bir yandan 2007 yılı ile ilgili belgeleme, yöntem seçimi vb. konularla uğraşırken bir yandan da 2008'i planlamanızı tavsiye ediyorum. Hiç olmazsa yeni düzenlemeler ışığında 2008'de hangi yöntemi uygulayacağınızı, nasıl uygulayacağınızı, fiyat politikanızı belirlemeye çalışın.

5- Yeni düzenleme yurtdışı veri tabanlarını kullanma imkanı veriyor

Açıkça belirtmiş olmasa da tebliğdeki örnekler dikkate alındığında, yurtdışındaki fiyat ve kârlılık oranlarının gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra ve pzar koşullarının aynı olması şartıyla Türkiye'de emsal alınabilmesine olanak verilmiştir.

6- Düzeltme imkanı

Özellikle tebliğdeki kar bölüşüm yöntemlerindeki örnekler dikkate alındığında, dönem sonunda kârlılığın ilişkili şirketler arasında düzeltme yoluyla kanun ve tebliğde belirlenen esaslara uygun hale getirilebileceği ifade edilmektedir.

7- Gümrükle harmonizasyon

Bu tebliğ sonrası Mali İdare ile Gümrük İdaresi'nin bir araya gelerek transfer fiyatlarında düzeltme mekanizmalarının uygulanmasında ortak bir anlayış belirleyeceklerini düşünüyoruz. Aksi takdirde taraflardan birinin yurtdışında olduğu durumlarda kanun ve tebliğde öngörülen düzeltme işlemleri hep problemlere yol açacaktır.

8- Şahıs ortakların şirketlere verdikleri borçlar konusuna dikkat!!

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme ile şahıs işletmeleri de örtülü kazanç dağıtımı kapsamına alınmıştır. Artık ortakların ortak oldukları işletmelere verdikleri borçlar (faiz ve kur farkı olmazsa) şahıslar açısından problem yaratabilme ihtimali taşımaktadır. Bu konuyu başlı başına ayrı bir yazı konusu yapacağız.


Zeki Gündüz
zekigunduz@dunya.com
dünya online / 05.12.2007


 

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.