Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Vergi Takvimi  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   14 HAZİRAN 2011

  2011 Çalışmaları 

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

6111 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI


 

1- İşletmede Mevcut Olup Kayıtlarda Yer almayan Emtia

__________________________    /   ___________________________

153- TİCARİ MALLAR  (X)

              525- KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HES.  (X)

              525 01- 6111 S.K. 10.MADDESİ

191- İNDİRİLECEK KDV  (XX)

              360- ÖD.VERGİ VE FONLAR  (XX)

              360 01- SORUMLU SIF.İLE ÖD.KDV

Açıklama: 1-) Aktife kaydedilen emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.

2-) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

3-) İş bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli, 153 hesaba kaydedilen değerden aşağı olamayacaktır.

4-) Kayda alınan bu emtia için kayda alındığı dönem itibariyle “Ba” formu verilecektir. Ba form verilirken Soyadı/Adı Unvanı bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6111 Sayılı Kanun Madde 10)”, vergi kimlik numarası bölümüne “3333 333 333” yazılacaktır.

__________________________   /   ____________________________

 

2- İşletmede Mevcut Olup Kayıtlarda Yer almayan Makine-Teçhizat ve Demirbaş:

A) __________________________    /   ___________________________

253- TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR   (X)

              526-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HES. (X)

              526 01- 6111 S.K. 10.MADDESİ

689- DİĞ.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR  (XX)

689 01- K.KABUL EDİLEN GİDERLER

              360- ÖD.VERGİ VE FONLAR (XX)

              360 01- SORUMLU SIF.İLE ÖD.KDV

Açıklama:  1-) Aktife kaydedilen makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.

2-) Bu kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.

3-) İş bu kıymetin satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli, 253 hesaba kaydedilen değerden aşağı olamayacaktır.

4-) Kayda alınan bu kıymet için kayda alındığı dönem itibariyle “Ba” formu verilecektir. Ba form verilirken Soyadı/Adı Unvanı bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6111 Sayılı Kanun Madde 10)”, vergi kimlik numarası bölümüne “3333 333 333” yazılacaktır.

__________________________    /   ___________________________

 

B) __________________________    /   ___________________________

526-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HES. (X)

526 01- 6111 S.K. 10.MADDESİ

       257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  (X)

Açıklama: Mükellef kayda aldığı bu iktisadi kıymeti 31.12.2011 tarihine kadar satarsa satış tarihinden önce, satmadığı takdirde ise 31.12.2011 tarihinde iş bu kaydı yapacaktır.

__________________________   /   ___________________________

 

3- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut OlmayanEmtia:

__________________________    /   ___________________________

100-KASA

101- ALINAN ÇEKLER

102- BANKALAR

120- ALICILAR

121- ALACAK SENETLERİ

VEYA

689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR (X+XX)

689 02 K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

              600- YURTİÇİ SATIŞLAR   (X)

              600 01- 6111 S.K. 11/1.MADDESİ

              391- HESAPLANAN KDV (XX)

Açıklama: 1-) 600 ve 391 Hesaplara kayıt yapıldıktan sonra bu hesapların karşılığı olan borçlu hesapların gerçeğe uygun olarak  tespit edilmesi gerekmektedir. Bu hesaplar Kasa, Banka, Alacak Senedi, Çek ve benzeri değerler olabilir. Ancak, aktif hesaplarda meydana gelen artışın tespit edilememesi  durumunda 689 Hesaba K.Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıt yapılacaktır.

2-) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce hasılat olarak kaydedilecektir.

3-) İşletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar için kayda alındığı dönem itibariyle “Bs” formu verilecektir. Bs formu verilirken Soyadı/Adı Unvanı bölümüne “Muhtelif Alıcalar (6111 Sayılı Kanun Madde 11/1)”, vergi kimlik numarası bölümüne “4444 444 444” yazılacaktır.

 

__________________________   /   ___________________________

 

4- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu:

 

A) __________________________    /   ___________________________

689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR

689 02- K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

689 02 01- 6111 S.K. 11/2.Maddesi

              100- KASA 

Açıklama: İşletmede bulunmayan kasa mevcudunun kasa hesabından düşülmesi

__________________________    /   ___________________________

B) __________________________   /   ___________________________

689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR

689 02- K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

689 02 01- 6111 S.K. 11/2.Maddesi

              360- ÖD.VERGİ VE FONLAR 

Açıklama: İşletmede bulunmayan kasa mevcudu için hesaplanan vergi

__________________________   /   ___________________________

 

5- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Ortaklardan Alacaklar hes:

A) __________________________    /   ___________________________

689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR

689 02- K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

689 02 01- 6111 S.K. 11/2.Maddesi

              131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR

              231- ORTAKLARDAN ALACAKLAR

Açıklama: İşletmede bulunmayan ortaklardan alacakların düşülmesi

B) __________________________   /   ___________________________

689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR

689 02- K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

689 02 01- 6111 S.K. 11/2.Maddesi

              360- ÖD.VERGİ VE FONLAR

Açıklama: İşletmede bulunmayan ortaklardan alacaklar  için hesaplanan vergi

__________________________   /   ___________________________

 

6- Matrah Artırımları:

__________________________   /   ___________________________

689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR

689 02- K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

689 02 01- 6111 S.K. Matrah Artırımı

              360- ÖD.VERGİ VE FONLAR

Açıklama: 6111 Sayılı Kanun’un 6-7-8. Maddeleri gereği yapılan matrah artırımları neticesinde ödenecek vergiler.

__________________________   /   ___________________________

SMMM İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

 

14.06.2011
 
Yasal Uyarı
 
 

 

 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.