Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Vergi Takvimi  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   17 HAZİRAN 2011

  2011 Çalışmaları 

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Teşvikler ve Sanayi Politikası

 

Özellikle uluslararası ticarette ortaya çıkan yeni standartlara uyulması, çevre ve iklim değişikliği gibi konularda uluslararası alanda öngörülen tedbirler çeşitli sektörlere büyük mali yükler getirmektedir. Bu nedenle, özellikle çevre vb. politikalara uyum sağlamak için sektörlerin yeniden yapılanması, geri kalmış bölgelerin kalkındırılması, sanayi için vazgeçilmez nitelikte olan altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, rekabet gücünün arttırılması, istihdam politikasının hedeflerine ulaşması ve işgücü kalitesinin arttırılması, yenilikçilik ve yeni teknolojilerin, Ar-Ge araştırmalarının desteklenmesi gibi alanlarda devlet yardımları önem kazanmaktadır.

 Diğer yandan devlet yardımları, rekabet bozucu etkileri nedeniyle gerek Türkiye’nin de taraf olduğu DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması, gerekse Roma Anlaşmasının 87. maddesi çerçevesinde çeşitli düzenleme ve denetlemelere tabi kılınmıştır. Bu bağlamda, devlet yardımları uluslararası yükümlülükler göz önünde bulundurularak uygulanmaktadır.  Ülkemizdeki devlet yardımları rejimine bakıldığında, dokuz adet kamu idaresinin (Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, KOSGEB, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., TÜBİTAK, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) yatırım, istihdam, araştırma ve geliştirme başlıkları altında toplam 53 alanda doğrudan parasal destekten bedelsiz arazi tahsisine, vergi indirimine ve düşük faizli kredi kullanımına dek geniş bir araç yelpazesini kullanarak devlet yardımı sağladığı görülmektedir.

Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 16.07.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda, bölgesel, sektörel ve büyük ölçekli yatırımlar olmak üzere kanun kapsamındaki yatırımlar için, gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi (KDV) istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren desteği ve yatırım yeri tahsisi olmak üzere çeşitli araçlar kullanılarak destekler uygulanmaya başlamıştır. Yatırım desteklerinin uygulanması açısından, 28/8/2002 tarihli ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması- Düzey 2 bölgeleri, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmıştır.

Bölge bazında desteklenecek sektörler, her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, aşağıda belirtilen sektörlerde yapılacak büyük ölçekli yatırımlar için, bölge ayırımı yapılmaksızın söz konusu desteklerden faydalanabilmeleri sağlanmıştır. Kaynak: STB Saygılarımla, Şakir GÜRLÜK, SM.MALİ MÜŞAVİR

Şakir GÜRLÜK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
sakircihangir@hotmail.com

 

17.06.2011
 
Yasal Uyarı
 
 

 

 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.