Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2011 Vergi Takvimi  I   2011 Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   28 ŞUBAT 2011

  2011 Çalışmaları 

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
 

Şubat ayı prim ödeme gün sayısı uygulaması

Geçen sene de bu konuyu ele alan bir yazı yazmıştım. Şubat ayı prim ödeme gün sayısı uygulaması hususunda, hep bir kafa karışıklığı yaşanmaktadır, her yıl... Ve işverenler, ücret tahakkuku konusunda görevlendirdiği elemanlarına ve danışmanlarına ücret, sigorta primi ve vergiler ödemekte; bu arada işlem eksikliği ve hataları nedeniyle ödemek zorunda kaldığı İPC – idari para cezaları – ve gecikme zamları gibi ek malî yükleri de taşımak zorunda kalmaktadır. İşte bu sorumluluklar, işverenlerin işyeri iş ve sosyal güvenlik mevzuatı işlemleri hakkında yetkin ve etkin bilgilenmeye ihtiyaçlarını ortaya koymaktadır.

Bugünlerde Şubat 2011 ayı işlemleri tekrar gündemde. Bu ayda sigortalıların SGK prim ödeme gün sayılarını hesaplamada sorunlar yaşanmaktadır. Ay içerisinde rapor alan, ücretsiz izin kullanan sigortalıların, çalışmaları karşılığı prim ödeme gün sayıları kaç gün olması gerekmektedir? Sigortalıların ücretlerinden kesilecek sigorta primlerinde prim ödeme gün sayıları, prime esas kazançları, yıllık ücretli izin gün sayıları, izin ücretleri, işe başlama - işten çıkış tarihleri ile işten çıkış nedenlerinin e-sigorta sisteminde Aylık Prim ve Hizmet Belgesine girişleri nasıl yapılacak?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesine (APHB'ne) kaydedilecek prim ödeme gün sayıları şöyle olacak:

1- Bilindiği üzere, tam ay çalışanlar için, ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın, yani ayın 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak SGK'ya bildirimi yapılacaktır. Ayın son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı, 30 gün olacaktır. Yani ayın ilk günü işe başlayıp son günü akşamı işten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları, 30 gün olacaktır. Ayın ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme günü, 30 olarak girilecektir.

Bu anlamda Şubat 2010 ayında tam ay çalışan ve 28 Şubat akşamı işten ayrılan ya da Mart 2010 ayında çalışmasına devam eden sigortalının Şubat 2010 ayı SGK prim ödeme gün sayısı, 30 gün olarak bildirilecektir. Bir özel sektör işyerinde çalışan sigortalı, 01.02.2010 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazandığında, söz konusu sigortalının 2010 Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, 28 gün olarak değil, 30 gün olarak, işe başlama tarihi ise 01.02.2010 olarak e-sigorta sistemiyle verilecek olan APHB'ye girilecektir.

2- Şubat 2010 ayının ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ayın içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

3- İşe başladığı ay içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay içindeki prim ödeme gün sayıları, ayın ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç, sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dâhil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

4- Ayrıca Şubat 2010 ayında tam ay (28 gün) ücretsiz izin kullanan sigortalının eksik gün sayısı, 30 gün olarak Ek-10 Eksik Gün Bildirimiyle SGK'na bildirilecektir. APHB (Aylık Prim ve Hizmet Belgesi)'ne de böylece kaydedilecektir. –Gerçi 28 gün yazılsa da

5- Ay içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler için de ücret almadığı günlerin bulunması durumunda, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay içindeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı veya ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Özetle, ay içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunan; istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi çeşitli nedenlerle ayın bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay içindeki prim ödeme gün sayıları, ilgili aydaki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır. Örneğin ücretsiz izin, rapor vb nedenlerle eksik gün olması halinde ay içinde çalışılan gün sayısı kadar SGK'ya bildirim yapılacaktır. Bir özel sektör işyerinde çalışan sigortalı, 2010 Şubat ayında 12 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 12 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2011 Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, 16 gün olacaktır.
Tahsin Sınav
tsinav@yenisafak.com.tr

Kaynak: http://www.yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=28.02.2011&y=TahsinSinav

 
Yasal Uyarı
 

 
 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.