Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Vergi Takvimi  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   28 MART 2011

  2011 Çalışmaları 

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
 

4 gün içinde vergi incelemeleri bitirilecek

BİTİRİLMEZSE ne olacak?

İncelenen defter ve belgeler bırakılacak yani vergi incelemesine devam edilemeyecek.

Ancak bu olayda “ince bir nokta” var; o çok önemli!
İNCE NOKTA NE?
Bu avantajdan yararlanabilmek için; defter ve belgeleri incelenenlerin, 31 Mart 2011 akşamına kadar; “matrah veya vergi artırımında” bulunmaları gerekiyor.
İsterseniz yasal dayanağını da belirterek konuyu biraz daha açıklayalım.
Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı Yasa’nın 9/4. maddesine göre;
Torba Yasa uyarınca matrah ve vergi artırımında bulunulması, bu kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerinin, 31 Mart 2011’e kadar sonuçlandırılamaması halinde, vergi incelemesine devam edilmeyecek, bulunduğu aşamada bırakılacak. Mükellefler sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artırılan vergileri ödeyecekler (Bkz. 6111 Sayılı Yasa Tebliği No:1, VI-F/2 bölümü).
Bu duruma göre, matrah artırımında bulunanların, 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemelerinin 31 Mart 2011 akşamına kadar sonuçlandırılıp, vergi dairesine intikal ettirilmiş olması gerekiyor.
İşte “dört gün içinde bütün vergi incelemeleri bitirilecek” derken kastettiğimiz bu..
Ancak defter kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yaprak koyanlar ya da hiç yaprak koymayanlar veya sahte belge düzenleyenler, yukarıda açıklanan uygulamadan yararlanamayacak. Başka bir anlatımla, gelir ve kurumlar vergileri ile KDV ve stopaj yönünden matrah artırımı yapamayacaklar.
BİRKAÇ GÜN ÖNEMLİ
Görüldüğü gibi, içinde bulunduğumuz birkaç gün, devam eden vergi incelemeleri yönünden önemli.www.muhasebenet.net
Matrah artırımı yapmış olanların ya da 31 Mart 2011 akşamına kadar matrah artırımı yapacak olanların vergi incelemelerinin, 31 Mart 2011’e kadar tamamlanıp, aynı süre içinde vergi inceleme raporlarının ilgili vergi dairesine teslim edilmesi gerekiyor.
Bu nedenle, vergi incelemeleri henüz sonuçlanmamış olan mükelleflerin, 31 Mart’a kadar matrah artırımında bulunmaları, çok önemli.
ARTIRIM TARİHİ
25 Şubat 2011 tarihinden önce vergi incelemesi başlamış olan dönemlere ilişkin; matrah veya vergi artırımında bulunulmuş olması ve vergi incelemesinin de 31 Mart 2011 akşamına kadar sonuçlanıp, raporun vergi dairesine intikal etmiş olması durumunda;
1) İnceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına intikalinden önce matrah artırımında bulunanların;
- Artırdıkları matrah bulunan matrah farkından mahsup edilecek.
- Bulunan fark artırılan matrahtan fazla ise, fazla olan kısım üzerinden tarh işlemi yapılacak.
2) İnceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına intikalinden sonra matrah artırımında bulunanlar:
- Yukarıdaki uygulamadan yararlanamayacaklar.
- Bu durumda, tarh olunan vergi ve kesilen ceza ile ilgili olarak; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvurarak, ikişer aylık dönemler itibariyle, altı eşit taksitte ödeme yaparlarsa; vergi aslının yüzde 50’si, vergi ziyaı cezasının tamamı silinecek. Kalan yüzde 50 verginin faizi de enflasyona göre hesaplanacak.

Şükrü Kızılot/Hürriyet

 
Yasal Uyarı
 

 
 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.