Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2011 Vergi Takvimi  I   2011 Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   30 MART 2011

  2011 Çalışmaları 

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
 

Yabancı işçi çalıştırmada ne değişti?

Ülkemizde çok sayıda çalışma izni olan-olmayan yabancı işçi çalıştırıldığını biliyoruz. Yabancı işçi çalıştırıldığının genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin (Polis, Jandarma) düzenlemiş olduğu tutanak veya denetim raporunda tespit edilmesi halinde, Bakanlık iş müfettişi raporu olmadan cezai işlem uygulanması nedeniyle mahkemeler tarafından iptal edilmekteydi.

Torba Kanun'la bir değişiklik yapılmıştır. Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu'nun 20'nci maddesinin son fıkrasında, "Birinci fıkraya göre yapılan denetimler (Bakanlık iş müfettişleri, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri) ve ikinci fıkraya göre yapılan (Genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin) bildirimler üzerine Bakanlık bölge müdürünce, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre bu kanunda yer alan idari yaptırımlar uygulanır" belirtilerek uygulanan idari para cezalarının iptalinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca,

a) Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren,

b) Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren,

En geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Belirtilen yükümlülüğe uyulmaması halinde 4817 Sayılı Kanun'un 21'inci maddesi uyarınca bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 2011 yılı için 308.00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Fiilin tekrarı haklinde idari para cezası bir kat artırılmaktadır.

Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Bu kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4817 Sayılı Kanun'un 21'inci maddesi uyarınca 2011 yılı için 2.465.00 TL idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir.

Tekrarı hâlinde, varsa işyeri veya işyerlerinin kapatılmasının yanı sıra idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

Bu kanuna göre idarî para cezası ile cezalandırılan bağımlı veya bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler İçişleri Bakanlığı'na bildirilir.

İdari para cezaları yeniden değerleme oranına tabi olup her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.


İbrahim IŞIKLI / SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU/Dünya

 
Yasal Uyarı
 

 
 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.