14.09.2006)

Gelir İdaresi 2008 yılına ait faaliyet raporu
Kamu hizmetlerinde şeffaflığı, hesap verilebilirliği, katılımcılığı, verimliliği ön plana çıkarmış; sürekli gelişim prensibine..(30.04.2009)

14.09.2006)

İşçi kiralamanın önü açılıyor
yeni düzenlemeye göre, geçici işler için işverenlerin işçi kiralamasının önü açılacak. İşveren özel istihdam büroları..(30.04.2009)

14.09.2006)

Emekli aylığını yüksek kılan unsurlar ve sigortalılık çakışmalarının emekli aylığına etkisi
Sosyal güvenlikte teklik ilkesi geçerlidir. Aynı gün iki..(30.04.2009)

14.09.2006)

Serbest bölgede çalışan ücretlilerde vergi istisnası uygulamasının esasları
5810 sayılı serbest böl. kanunu ile gümrük kanunu..(30.04.2009)

14.09.2006)

Bazı primlerim kaybolmuş ne yapmam gerekiyor?
88 sigorta girişliyim, askerliğimi de ödedim ve 7000 günüm var. 1994 yılı 2. dönem ödemem nasıl olduysa kaybolmuş!..(30.04.2009)

14.09.2006)

Kooperatif evine ve cep telefonuna vergi geliyor
Başta Gelir Vergisi Kanunu olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik yapılması yine gündemde. Bir kısmı daha önce..(30.04.2009)

14.09.2006)

14.09.2006)

Vergi kaçakçısı kime denir kime denmez ?
Birkaç gündür bu konu tartışılıyor. Ortada bir olay var, biri çıkıyor "Bu vergi kaçakçılığıdır" diyor, bir başkası da..(30.04.2009)

14.09.2006)

Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2009/66
Ödeme Komisyonunun Çalısma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler..(30.04.2009)

14.09.2006)

Resmî Gazete (01.04-30.04.2009)
Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikler, tebliğler, bakanlar kurulu kararları, diğer mevzuatlar..(30.04.2009)

14.09.2006)

Gelir Vergisi Kanun tasarısı alt komisyonda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun..(29.04.2009)

14.09.2006)

Türk Borçlar Kanunu değişiyor
Borçlar Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi..(29.04.2009)

14.09.2006)

Reel sektöre teşvike yeni sistem
Bakan Ekren: reel sektörümüzün ölçek, finansman sıkıntısı ve stratejik vizyonunu yeniden şekillendirecek bir şirket..(29.04.2009)

14.09.2006)

Vergi Dairelerinden mükelleflere uyarı
Vergi dairelerine yurt dışı ve içi varlıklara ilişkin tahakkuk eden verginin 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerektiği bildirildi..(29.04.2009)

14.09.2006)

Finansal kiralamaya yeni düzenleme geliyor
Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.  Finansal kiralama, fakto..(29.04.2009)

14.09.2006)

İşverenlerin istihdam yükümlülüğü
Türkiye İş Kurumu Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 25 Nisan 2009 tarih ve 27210 sayılı Resmi..(29.04.2009)

14.09.2006)

Ortaklara dağıtılan kar paylarının beyanı
Şirketler ortaklarına kâr dağıttıkları vakit yüzde 15 oranında stopaja tabi tutulmaktadır. Ancak söz konusu kâr payları..(29.04.2009)

14.09.2006)

Şirket tasfiyelerinde defter tasdiki
Tasfiye memuru, almış olduğu tasfiye görevini yerine getirirken defter tasdik ettirmek zorunda mıdır? Tasfiye döneminin.. (29.04.2009)

14.09.2006)

Şirket denetçilerini ancak genel kurul sorgulayabilir
Anonim şirketlerin kayıtlarını denetlemek ve incelemekle görevli murakıp hakkında herhangi bir konuda suç duyuru..(29.04.2009)

14.09.2006)

Gelir vergisi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
Gelir vergisi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik..(28.04.2009)

14.09.2006)

Araçlarda yanlış beyan edilen ÖTV ile ilgili tarhiyatın reddine ilişkin ÖTV Sirküleri yayınlandı
Özel Tüketim Vergisi sirküleri/6... (28.04.2009)

14.09.2006)

Asgari işçilik farkları uzlaşmayla giderilecek
Özellikle otel, motel, lokanta, hastane, özel okul ve dershane, otobüs işletmeleri gibi devamlı mahiyetteki (geçici veya..(28.04.2009)

14.09.2006)

Vergi kaçakçılığı suçuna doğrudan hapis cezası geliyor
Defterlerinde hesap ve muhasebe hilesi yapanlara..(28.04.2009)

14.09.2006)

İşsizlerin iş başvuru yönteminde yeni değişiklikler
İş-Kur’un yurtiçinde işe yerleştirme hizmetleriyle ilgili esaslar değişen yönetmelikle yenilendi. Buna göre, iş bulma hizmet..(28.04.2009)

14.09.2006)

2009 yılı 1. geçici vergi dönemi uygulamaları
2009 yılı birinci geçici vergi döneminde (kuyumcular hariç) enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. 2009 yılı birinci geçici..(28.04.2009)

14.09.2006)

Vergi gelirlerinde büyük kayıp
Ekonomideki küçülme, vergi gelirlerinde büyük kayba yol açıyor. Büyümenin getirisi ise küçülmenin götürüsünün..(27.04.2009)

14.09.2006)

Binek araçların işletmenin aktifine alınması halinde vergisel avantajlar dikkatli hesaplanmalı
(Aykut AYDIN, Vergi Denetmeni)...(27.04.2009)

14.09.2006)

Bir mal için ödediğiniz KDV oranı %70 olabilir mi?
Eğer çok basit bazı önlemleri almazsanız, aldığınız mala ödeyeceğiniz KDV oranı, yüzde 70'e de çıkar, daha yükseğe..(27.04.2009)

14.09.2006)

Teşvikte yeni sistem
Türkiye, teşvikte gelişmişlik düzeyine göre dört bölgeye ayrılacak. Bu çerçevede, Marmara ve Ege birinci bölgede..(27.04.2009)

14.09.2006)

Hükümet'ten krize karşı 6'ncı paket
Hükümet, küresel finansal krizin etkilerini azaltmak amacıyla aldığı tedbirler kapsamında 6’ıncı önlem paketi üzerinde..(27.04.2009)

14.09.2006)

Primler aylıklara yetmiyor
(Şakir GÜRLÜK, SMMM, Kastamonu) Sosyal Güvenlik Kurumunun gelirleri içindeki en büyük kalemi prim tahsilat..(27.04.2009)

14.09.2006)

Maliye Bakanlığı, 'kredi kartından para satışını' gözaltına alıyor
Başka bir işi kılıf olarak kullanıp, kredi kartı... (27.04.2009)

14.09.2006)

   »» Devamı -Nisan - 2009)