Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALELER :   30 Aralık  2008

  Ana sayfa

  2008 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


KADİR DODİ

S.M.M.M

İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı/Doktora Öğrencisi

ASMMMO Denetim Standartları Komisyon Üyesi

kadirdodi@gmail.com


 SAĞLIKLI EKONOMİYE GİDEN YOL,

DOĞRU MUHASEBE VE DENETİMDEN GEÇER!


I.GİRİŞ
Yukarıdaki başlık, üyesi olduğum ASMMMO’nun 2007 yılı ajandasından alınmıştır. 2007 yılında hepimize ulaşan ajandanın ilk sayfasında yeralan, bu güzel ifade aslında bu gün ülkeleri derinden etkileyen krizlerin nedenini en yalın anlamı ile ifade etmektedir.

 Ülkemizde de etkisini toplumun her katmanında gösteren ve biz meslek mensuplarını da yoğun etkileyen-mekte- olan global krizin başlangıç noktası başlığın kendisinde gizlidir.


II.KONUYA BAKIŞ
‘Muhasebe ve muhasebeci olmak’ başlıklı bir yazımda
Türk Dil Kurumu, muhasebe sözcüğünü,
1 . Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme.
2 . Hesap işleriyle uğraşma.
3 . Hesapların bütünü.
4 . Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık:
"Nedir bu benim çilem / Hesap bilmem / Muhasebede memurum."- O. Rifat.
• (bir şeyin) muhasebesini yapmak (Ata sözü ve Deyim)
• nefis muhasebesi (Birleşik Sözcük)
Muhasebeci’yi ise Sayman olarak tarif etmektedir.’ Şeklinde İfade edilmektedir.
Elbette ki 3568 sayılı meslek yasamızın bu konuda çok daha detaylı açıklamaları bulunmaktadır.(1)
Mesleki sorumluluk, işverene olan sorumluluk ve yasadan kaynaklanan sorumluluk.......
Çok az meslekte var....


Her daim, Dürüstlük ve Erdem ile anılan bu meslek ve uygulayıcıları, gelir ve gider kavramlarının temelinde ‘Kamu yararı ‘ ilkesi ile görev yapmaktadırlar.
Emin olunuz, Devletin Gelir ve Giderlerinin elde edilmesinde, Meslek mensuplarının yüzde yüz katkıları bulunmaktadır. Son dönemde, Vergi İdaresince ortaya konulan son derece güzel gelişmeler ve etkileri, bu katkıların neticesidir.(2)


Bununla birlikte denetim yönü ile olan değerlendirmede, ‘Kuşkusuz , denetimlerin genellikle hangi temel esaslara dayandığını tüm meslek mensupları bilmektedir. Ancak kimi zaman, bazı özellik arzeden durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Dolayısı ile bu tür durumlar ile karşılaşıldığında, ya mali müşavirlere başvurulmakta yada bu konu ile önceden hasbelkader karşılaşan ilgililerden yardım alınmaktadır.’ Denilmiştir.(3)
Yine, Şirketlerin Mali Denetimlerinde özellik arzeden Diğer Hususlar başlıklı bir yazımda, Denetim Tespitleri ve Paylaşımları başlığı altında, Tespit’e ilişkin yöntemler, oldukça değişken’dir. Bu yöntemlerin herbirini kullanarak, farklı sonuçlar yada analizlere ulaşmakta mümkündür. Hatta burada denetçi ve denetlenenin psikolojik yapıları dahi, denetim şeklini ve yöntemini değiştirebilecektir. Ve fakat, yöntem ne olursa olsun bazı bulgulara ulaşılacaktır. Bu bulguların sonucunda da denetlenen ve denetçinin, diğer bilgi sahiplerine (idare,şirket yönetimi vb.) katacakları artı değerin kıymeti ölçülemeyecektir.’ Denilmektedir. (4)


III.SONUÇ
Bu gün Dünyanın geldiği noktaya bir bakın.
Küresel Felaket.....
Toplu İşten çıkarmalar...
Basiretli Tüccar ve İşadamlarının intiharları yada iflasları......
Devlet Gelirlerinin azalacak veya azalmış olması....
Kamusal yarar ve faydanın topluma yansımasında eksilmeler.....
İşte bu nedenle İşletme yönetimlerinde mutlak surette öngörüsü olan ,iyi yetişmiş ve nitelikli meslek mensubu Mali Müşavirler görevlendirilmelidir. Bu meslek mensupları dışında mali konularda veya denetimlerde görev alanların başarısı, bu gün geldiğimiz noktayı oldukça iyi tarif etmektedir. 3568 sayılı yasa uyarınca Belge almış meslek mensuplarının dışında hiç bir gruba bu anlamda itibar ve imtiyaz edilmemelidir.

Yararlanılan kaynaklar
(1),(2) ‘Muhasebe ve Muhasebeci olmak’Kadir Dodi, www.muhasebenet.net/
(3),(4)’Şirketlerin mali denetimlerinde özellik arzeden hususlar,Kadir Dodi
 

KADİR DODİ

S.M.M.M

İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı/Doktora Öğrencisi

ASMMMO Denetim Standartları Komisyon Üyesi

kadirdodi@gmail.com

30.12.2008

 

-Diğer makaleleri için tıklayınız

-Ekonomik krizin yönetiminde mali müşavirlerden faydalanmamak bir aymazlıktır...

-Evde ders vermek mümkün müdür mümkünse vergisel yükümlülükleri..

-Vergi Yargısı ve Mali Müşavirlik

-Mali disiplin içerisinde rüşvet suçu ve kanuni boyutu

-İşletmelerde iç denetimin önemi

-Elektronik ortamdaki  ticaretin vergisel boyutu

-VERGİSEL DENETİMLERDE TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİNİN ÖNEMİ

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.