Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   09 TEMMUZ 2010

  Mali Tatil Uygulama Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
       
   
Şevket UĞURBAŞ
Yeminli Mali Müşavir

ugurymm@gmail.com
İstanbul; 09.07.2010

 

Anayasa Mahkemesinin Verdiği Süre Doldu


5479 sayılı yasanın 1. maddesiyle Gelir Vergisi Yasası'nın 103. maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesi değiştirilerek Gelir Vergisi'ne tabi tüm gelirlerin, yüzde 15-20-27-35 arasında değişen oranlara göre vergilendirileceği öngörülmüş, diğer gelir unsurlarıyla birlikte ücret gelirleri de dilim oranları ve tutarları değişen yeni tarifeye tabi tutulmuştu. Söz konusu yasa ile getirilen yeni tarifede Gelir Vergisi'ne tabi gelirlerden 40.000 liradan fazlasının yüzde 35 oranında vergilendirileceği belirtilmişti. Anılan düzenleme 2006,2007,2008 ve 2009 yılı gelirlerine uygulandıktan sonra, 15.10.2009 tarihinde yapılan açıklama ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği duyurulmuş idi. Anayasa Mahkemesinin iptale ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazetede yayımlanmadığından iptal edilen vergi tarifesi 2010 yılında da uygulanmaya devam edilmiştir.
İptal kararının açıklanmasından sonra, iptale ilişkin Anayasa Mahkemesinin E. 2006/95 K. 2009/144 sayı ve 15.10.2009 tarihli gerekçeli kararı; 8 Ocak 2009 gün ve 27456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin, 5479 sayılı kanunun 1. maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan "40.000 YTL'den fazlasının 40.000 YTL'si için 9190 YTL" ifadesinden sonra gelen "...fazlası yüzde 35 oranında..." ibaresinin, "ücret gelirleri" yönünden anayasaya aykırı olduğuna ilişkin iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe gireceği de ayrıca belirtilmiştir.www.muhasebenet.net
Hükümet hazırladığı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile tasarının genel gerekçesinde de belirtildiği üzere; “193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun vergi nispetlerini belirleyen 103 maddesinde düzenleme yapılarak ücret gelirleri ile diğer gelir unsurları arasında farklılaştırmaya gidilmiştir.”
Tasarının madde gerekçesinin açıklandığı 3. Maddesinde ise; “Anayasa Mahkemesinin, 8.1.2010 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2009/144 sayılı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunun 103 maddesinde yer alan vergi tarifesindeki, “…fazlası % 35 oranında …” ibaresi ücret gelirleri yönünden iptal edilmiştir. Öngörülen düzenleme ile Anayasa Mahkemesinin konu ile ilgili iptal gerekçeleri dikkate alınarak, ücret gelirleri bakımından tarifenin 3 üncü ve 4 üncü dilimlerinde değişiklik yapılmaktadır. Böylece Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde 30/3/2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki tarifede mevcut vergi yükünün ücret gelirleri yönünden korunması sağlanmaktadır. ”
Yine tasarının 3. Maddesinde ise gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi hüküm altına alınmıştır;
Madde: 103 Gelir vergisine tabi gelirler

 

8.800 TL’ye kadar

% 15

22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası

% 20

50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL,

(Ücret gelirlerinde 76.250 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL) fazlası

% 27

50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si için 11.520 TL, (Ücret gelirlerinde 76.250 TL’den fazlasının 76.250 TL. si için 18.607 TL) fazlası

% 35

Oranında vergilendirilir.

Şeklide gelir vergisine tabi vergi tarifesi yeniden düzenlemiştir.www.muhasebenet.net
Yine tasarının yürürlük hükümlerinin düzenlendiği 50. Maddesinin (a) bendinde 3. Maddenin yani gelir vergisi tarifesinin 1.1.2010 tarihinden geçerli olacağı belirtilmiştir.
Ancak anılan yasa tasarısı Genel Kurulda bu güne kadar görüşülüp kabul edilmemiş, dolayısı ile de yasallaşamamıştır. Bu durumda Anayasa Mahkemesinin iptal kararında verdiği 6. Aylık süre de 08.07.2010 günü itibariyle dolduğundan, ücret gelirleri için % 35 oranında vergi hesaplanmasının yasal dayanağı kalmamıştır. 08.07.2010 tarihi itibariyle yapılacak ücret ödemelerinde 50.000 TL’nin 22.000 TL’sı için 3.960 TL, fazlası için % 27 oranında vergi hesaplanacaktır

Şevket UĞURBAŞ
Yeminli Mali Müşavir

ugurymm@gmail.com

İstanbul / 09.7.2010

muhasebenet.net 

-Diğer makaleleri

-Ba ve Bs Formu Uygulamasında Değişiklikler

-Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu deniz taşıtlarında, MTV kaldırılıyor

-5838 sayılı Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa İlişkin Sirküler

 
   

 

Yasal Uyarı
 

 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.