Muhasebe   Maliye Vergi Sigorta İletişim
  MUHASEBE MAKALELER :   28 Haziran 2010

  Ana sayfa

  2010 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 

 


Kazım Güzeller
Mali Müşavir

kazim@guzellermusavirlik.com

İstanbul
28.06.2010

 

İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI

 

 Ülkemizde Sosyal Güvenliğin en önemli finansman kaynağı işçinin ve işverenin ödediği primlerdir. Bu nedenle Devlet kurumun prim gelirini;çalışanlarında sosyal güvenliğini ve bu konuda uğrayacakları hak kayıplarını önlemek için asgari işçilik uygulamasına önem vermektedir.

 

Asgari işçilik uygulama kapsamında olan işlerden ihaleli işler makalemizin konusunu oluşturup kısaca uygulamalı örnekleri ile anlatmaya çalışacağız.

 

İhale konusu işlerde ihale makamları ile yazışma yapılarak kesin ve geçici kabul olarak adlandırdığımız tutanaklar istenir. İşin başlama ve bitiş tarihi gibi bilgileri de bu tutanaklardan tespit ederiz. Geçici kabul itibar tarihi inşaatın bitim tarihidir. Geçici kabul sonucu eksik kalan işler var ve bunlar için ek süre verilmiş ise inşaatın bitim tarihi noksanlıkların tamamlanıp kesin kabulün yapıldığı tarihtir.

 

İhaleli işlerde asgari işçilik hesaplayabilmek için ihale istihkak (Hakediş) bedelinin tespiti,işin başlangıç ve bitiş tarihi,faturaların ve kuruma bildirilen işçiliğin tespiti ve sonuçta fark işçilik var ise tespit edilmesiyle sonlanan bir süreçtir. Uygulamayla ilgili bir örnekle açıklamak gerekirse;

 

Örnek: İşveren ABC ltd.Şti Şişli Belediyesi kaldırım taşı döşeme işleri yüklenicisi 01/01/2006 tarihinde işe başlamış 01/03/2006 tarihinde işi bitirmiş olsun.

İstihkak Bedeli : 20.000 TL ve işin yürütülmesi sırasında 2.000 TL kum ve 1.000 TL nakliye faturası var ve kuruma bildirilen işçilik 3.750 TL  diyelim.

 

Yukarıdaki verileri özetlersek;

İstihkak Bedeli                 : 20.000 TL

İşin Süresi                          :01/01/2006-01/03/2006

Asgari İşçilik Oranı          : %28

Faturalı mlz+işçilik          : 3.000 TL

Kuruma Bildirilen işç.    : 3.750 TL

 

Değerlendirmeye esas hak ediş miktarı (DEHM) toplam maliyetten malzemeli işçilik ödemelerinden sonra kalan tutardır. Yani şöyle bir formül yazsak yanlış olmaz ( DEHM=TM-MLZ+İŞÇ.) Buna göre bizim verilerimizin yerli yerine koyarsak DEHM=20.000-3000=17.000 TL dir

Asg.İşç.Tutarı=17.000*%28=4.760 TL

Fark işçilik       = 4.760-3.750

                           = 1.010 TL

 

Bu hesaplama kurum ünitesinde yapılsa idi;

Asgari İşçilik Tutarı =20.000*%28-(%25)= 4.200 TL

Eksik İşçilik Tutarı   = 4.200 – 3750 = 450 TL

 

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili yukarıda yapmış olduğumuz örnekte görüldüğü gibi kurumca veya meslek mensubunca (SMMM-YMM) tarafından yapılabilir.
Örneğimizde kurumca yapılan hesaplama işveren lehine ve daha çabuk sonuç vereceğinden tercih edilmeli ama bunun tam terside olabileceği ihtimali göz ardı edilmeyip kurumca yapılan hesaplamalar aleyhimize olduğu durumda 1 ay içinde itirazımızı yapmalı ve incelemeyi SGK müfettişinin veya meslek mensubunun yapılmasını istenmelidir.  

 

Kazım Güzeller
Mali Müşavir

İstanbul

muhasebenet.net

kazim@guzellermusavirlik.com
 

Diğer makaleleri;

 

-Siz çalıştırın Devlet ödesin!

-Malulen emekli olamayanlar özürlü emekliliğinden haberdar mısınız?

-Dernek Beyannamelerinde Son Gün 30 Nisan

-Kurumların bağış ve yardımları

-Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi

-Buharlaşan yazar kasa fişleri

-Özel inşaatlarda KDV iadesi

-Yıllara yaygın inşaat işlerinde ortak giderler

-Ciro primleri ve yevmiye kaydı

-Özel inşaatlarda arsa maliyetleri ve arsa sahiplerinin durumu

-Dönem Sonu Kayıtları...

-Özel inşaatlarda çalışan işçilere ödenen ücretler

-Sahte (Naylon) Faturadan Korunma Yolları

-Özel inşaat yapımında vergisel avantajlar

-5811 Sayılı Kanunda yaşanan sorunlar ve değerlendirmeleri

-Mükelleflere Gönderilen “TENZİL Yazıları”

-Tasfiye Halindeki ve Kapanan Firmalar Varlık Barışından Nasıl Faydalanır?

-Özel inşaatlarda kazancın tespiti ve vergileme

-İcra yoluyla satılan araçların muhasebe (Yevmiye) kayıtları nasıl olmalıdır ?

-Kooperatif muhasebesi ile ilgili soru-cevaplar

-Varlık barışı muhasebe kaydı nasıl olmalı?

-Meslek mensupları stopaj dönemi aman dikkat !

-Kooperatiflerde KDV istisnası kaldırıldı

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2010  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.