Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   29 Aralık 2008

  Ana sayfa

  2008 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
29.12.2008

 

Matrah Artırım Çalışmaları Vergi Sistemimize Güveni Zedeliyor
 

Son yıllarda vergi mükellefleri beyanname verirken yeni bir uygulama ile karşı karşıya kalmaktadır. Matrah Artırımı.

Bu yeni uygulama ile vergi idaresi zarar eden veya beyanı düşük olan mükellefleri beyanını artırmaya yönelik olarak vergi dairesine görüşmeye davet etmektedir.

Vergi dairesinin çağrısına uyarak daireye gelen mükellef burada kendisinin beyanının düşük olduğunu, aslında beyanının düşük olmaması gerektiği telkinini(!) aldıktan sonra kendi belirlediği(!) bir rakamı matrahına ekleyerek yeni beyanını gönüllü(!) olarak beyan etmektedir.

Eğer mükellef beyanını gönüllü olarak artırmada tereddüt yaşarsa devreye vergi denetmenleri girerek bu tereddüdün ortadan kalkması gerektiğini aksi halde %2’lik alanda kendisini bulabileceğini belirtirler.

Eğer mükellef yinede vergi denetmeninin telkinini anlamakta zorluk çekerse bu sefer defter ve belge ibraz yazısını anlamakta hiç zorluk çekmemektedir.

Bu sistem sayesinde her yıl mükellefler nezdinde vergi incelemesi yapılmadan devleti kasasına çok yüksek tutarlarda vergi gelirleri koymaktadır. Vergi gelirleri artmakta isede bu uygulama çok olumsuz bir sonuç ortaya çıkarmıştır.

Bu sonuç; uygulamanın sürekli olarak tekrar etmesi nedeniyel mükelleflerin vergi idaresine karşı güveninin zedelenmesidir. Artık mükellefler “Nede olsa yine bizi matrah artırımına çağıracaklar. Neden gerçeği yansıtan beyanname vereyim. Çağrılınca beyanımı arttırırım” şeklinde bir düşünce ile vergi sistemine bakışlarını ortaya koymaktadır. www.muhasebenet.net

Bu durumla özelliklede Serbest Meslek mükellefleri karşı karşıya kalmaktadır. Eğer idare serbest meslek mükelleflerinin vergisel durumu açısından kalıcı bir çözüm bulursa bu mükellef grupları açısından matrah artırım çalışmaları etkinliğini kaybedecektir. Bu konu ile ilgili olarak son yayınlanan Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının 47-Eylem Nosu ile belirtilen “ Rrisk analizine dayalı modelin geliştirilmesi çerçevesinde serbest meslek erbabı mükelleflerin seçimi ve denetimi” uygulaması başarılı bir şekilde uygulanırsa çok önemli bir mesafe alınmış olunacaktır.

Mükelleflerin matrah artırım çalışmaları ile vergi sistemine karşı güvenini kaybetmeleri, idarenin özelliklede son dönemlerde sürekli artan dolaylı vergileri azaltmaya yönelik çabalarını sekteye uğratacaktır. www.vergihaber.com

Son söz olarak; vergi gelirlerini geçici çözümlerle artırmak, ileride yapılacak kalıcı çözümlerin önüne kesinlikle engel oluşturmamalıdır.


Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
29.12.2008

www.muhasebenet.net

-Diğer makaleleri

-Mükelleflere ve Vatandaşlara Ağır Yaptırım (22.12.2008)

-E-Beyanname Sisteminde KDV Kontrolü ..(06.12.2008)

-Beyan esaslı vergi sisteminde formlar beyannamenin önüne geçmemeli (24.11.2008)

-Ba-Bs formları için çözüm önerileri (17.11.2008)

-Kayıtdışı Ekonomi ve Ba-Bs (II) (13.11.2008)

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.