Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Kurumlar Vergisi Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   09 KASIM  2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
   

Muhasebeciler Kanununda Grup Kavramı

 
   

       23-24 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri Ankara’da 20.TÜRMOB Genel Kurulu yapıldı. Bilindiği gibi TÜRMOB, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirliler Birliği’nin kısa adıdır. Bu yıl ilk defa muhasebeci odalarında olduğu gibi burada da nispi temsil sistemi ile seçimler yapıldı.

        Kanun 2008 yılında çıktığı ve kanun çıktığı tarihte birçok muhasebeci odasında seçimler yapıldığı için o yıl uygulanamadı. İlk defa bu yıl muhasebeci ve yeminli mali müşavir odalarında başarıyla uygulanan nispi temsil sistemi TÜRMOB seçimlerinde bir karışıklığa da neden oldu.

       TÜRMOB'un yönetim organlarında bulunması gereken yeminli mali müşavirler ve serbest mali müşavirler iki ayrı odadan gelip birlikte yönetim, denetleme ve disiplin kurullarını oluşturuyor ve belli oranlarda temsil ediliyordu. Yönetimde beş yeminli ve dört mali müşavir olması gerekirken, denetlemede bir yeminli iki mali müşavir ve disiplin kurulunda da üç yeminli iki mali müşavir olması zorunluydu. Bu ikili yapı seçim sisteminde sanki bir karışıklık yaratıyor gibi görülse de sonuçta seçilen bir kuruldu ve seçilecekler de belirli sayılarda temsil edileceklerdi.

         Genel kurula katılan gruplardan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu ve Değişim Grubu yeminli ve serbest mali müşavirlerden oluşan listelerini divana sunarken Katılımcı Muhasebeciler Grubu, seçimlerle ilgili olarak sadece mali müşavirlerden oluşan bir listeyi divan başkanlığına sunması tartışmalara sebep oldu. Kanuna göre dokuz yeminli ve sekiz mali müşavirden oluşması gereken aday listesi acaba sadece mali müşavirlerden oluşabilir miydi? Sadece mali müşavirlerden oluşan bir liste bağımsız aday gibi mi telakki edilecekti yoksa bir grup olarak kabul edilebilir miydi? Uzun tartışmalardan sonra Katılımcı Muhasebeciler Grubu listeyi geri çekerek bağımsız adaylarla seçimlere katıldı.

         Oysa kanun bu konuda açık bir hüküm ortaya koymuyor. Kanun grup ve bağımsız adaydan söz ediyor. Elbette grup kavramının neyi ifade ettiği tam olarak belirlenmediğinden bu konuda el yordamıyla hareket eden divan kurulu, bir yanlışlığı da hayata geçirdi. Oysa bir listenin grup olabilmesi için iki ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi yeterli olmalıdır. Bu konuda Büyük Türkçe Sözlük grup için “görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip” diye tanımlıyor. Bir liste tamamen yeminlilerden olabileceği gibi tamamen mali müşavirlerden de oluşabilir. Bu konuda ne divan ne de ilçe seçim kurulu yetkilidir. Kanun koyucunun iradesi başka kurum ve kuruluşlarca engellenemez. Evet karışıklığı önlemek bakımından grup kavramının kanun veya yönetmelik ile düzenlenmesinde fayda vardır. Ama bu düzenleme yapılıncaya kadar da seçimlere katılmak isteyen kişi veya gruplara herhangi bir engel koyulamaz. Örneğin grup kavramı için oda üye sayısının en az %5’ini temsil eden dernekler ve TÜRMOB delege sayısının %5’ini oluşturan kişiler bu kanun anlamında grup sayılır şeklinde bir düzenleme yapılabilir.

         Konuyla ilgili kanunun 40. maddesinin ilgili fıkrası “Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluşturacakları grupların listelerinden de aday olabilirler. Kurul üyelikleri ve Birlik Genel Kurul temsilcilikleri için ayrı oy pusulaları oluşturulur. Oy pusulalarında, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi altında, bağımsız adaylar ise ayrıca listelenir. Oy pusulaları, hangi kurul üyeliği için hangi grup ya da bağımsız adaya oy verileceğini gösterecek şekilde hazırlanır, grup isimlerinin ve bağımsız adayların adları yanına işaret konacak kare şeklinde kutulara yer verilmek suretiyle çoğaltılır, ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlendikten sonra kullanılır. Oylar pusulada yer alan grup ya da bağımsız adayların ismi yanındaki kutu işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır” şeklinde düzenlenmiştir.

         Bu genel kurulda yapılan hata dileriz önümüzdeki genel kurullarda tekrarlanmaz ve kişi ve gruplar özgür iradeleriyle bir araya gelerek seçimlere katılarak demokratik haklarını özgürce kullanırlar.

SMMM İbrahim BALCIOĞLU

ibalcim@gmail.com

Diğer makaleleri:

-TÜRMOB Genel Kurulu Üzerine

-Durma Dans Et

-Odalarda Yönetimler Nasıl Şekilleniyor

-İstirahatli Olanların İdareye Bildirilmesi
 

 
    Yasal Uyarı
 
 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.