Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Asgari Geçim İndirimleri

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  28 Mayıs 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

İbrahim GÜLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

   

 

İSTİRAHATLİ İŞÇİLERİN İNTERNET ORTAMINDA SGK’YA BİLDİRİM MECBURİYETİ


SGK Başkanlığınca 12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ve 25 Mayıs 2010 tarih ve 2010/66 Sayılı Genelgede yapılan açıklamalara göre; istirahatli işçiler, işverenler tarafından 12 Mayıs 2010 tarihinden itibaren zorunlu olarak aşağıdaki süreler içinde internet ortamında SGK’ya bildirilmek zorundadır.

* Bildirim Süresi:
* İstirahat süresi 10 günden kısa (azami 9 gün) ise istirahatın bittiği günü takip eden 5 işgünü içinde,
* 10 gün ve daha uzun süreli istirahatlarda her bir 10 günlük sürenin bittiği günü takip eden 5 işgünü içinde ve son 10 günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü takip eden 5 işgünü içinde, internet ortamında SGK’ya bildirilmek zorundadır.


ÖRNEK: 1) İşçi 12 Mayıs – 16 Mayıs 2010 arası istirahat raporu almıştır. 17 Mayısta iş başı yapacağından 17-18-19-20-21 Mayıs arası bir günde bildirimin yapılması gerekmektedir.
ÖRNEK: 2) İŞÇİ 12 Mayıs – 27 Mayıs arası istirahat raporu almıştır. 28 Mayısta iş başı yapacaktır. Rapor 10 günden fazla olduğundan;
1. Bildirim: 12 Mayıs – 21 Mayıs arası olan ilk 10 gün, 22-23-24-25-26 Mayıs arası bir günde yapılacak,
2. Bildirim: 22 Mayıs – 27 Mayıs arası olan son 10 günden arta kalan süre ise 28-29-30-31Mayıs-01 Haziran arası bir günde yapılacaktır.
25 Mayıs 2010-2010/66 sayılı genelgeye göre ise, 10 günden fazla istirahatlarda işçiler, işverenden geçici iş göremezlik ödeneklerini 10’ar günlük dilimler halinde almak istediklerini talep ederlerse, işveren, Örnek: 2’de olduğu şekilde bildirimde bulunacaktır. Böyle bir talep yoksa bildirim, rapor bitiş tarihini takip eden 5 işgünü içinde yapılacaktır.

Diğer Taraftan;
25 Mayıs 2010-2010/66 sayılı genelgede yapılan açıklamaya göre;
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince, işverenler tarafından istirahatli işçilerin bildirimlerinin internet ortamında gönderilip gönderilmediği kontrol edilecek ve bildirimi yapmayan işverenlere bildirimin yapılması ile ilgili tebligat gönderilecektir. İşverenlerden yazının tebliğ alındığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir. Bu süre içerisinde bildirimin yapılmaması halinde söz konusu idari para cezası uygulanacaktır.

Ancak, SGK kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimlerin geç yapıldığının tespiti halinde tebligat yapılmadan idari para cezası uygulanacaktır.
İşe Giren İşçiler;
Sigortalıların hizmet bildirimleri e-bildirge sisteminden takip eden ayın 23’üne kadar kuruma gönderilmesi nedeniyle, bu kapsamda İlk defa işe giren sigortalılardan iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlar ile Tekrar işe başlayan sigortalılardan, işe başladıkları tarihten geriye doğru BİR YIL içinde 90 GÜN sigortalılıkları olanların, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık nedeniyle istirahatlı oldukları sürelerde işyerlerinde çalışmadıklarına dair bildirimin, işverenler tarafından e-bildirge sisteminde mevcut olan Sigortalı Hesap Fişi ile cari ayın hizmetlerini kuruma gönderdikten sonra, elektronik ortamda kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idari para cezası uygulanacaktır.
12 Mayıs 2010 tarihinden önce iş göremezlik ödeneği için başvuruda bulunanlar ile ilgili SGK işverenlere bildirimde bulunması için tebligat çıkartacak, işverenler de tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde bildirimde bulunacaklardır. Aksi halde idari para cezası uygulanacaktır.

* Bildirimin Yapılacağı Adres:
http://www.sgk.gov.tr adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” “Kullanıcı Şifre Ekranı” “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri” “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle SGk’ya gönderilmek zorundadır

* İdari Para Cezası:
Bildirimin verilmemesi halinde (SGK’nın haberinin olması durumunda) Asgari ücretin 5 katı tutarında 3.645 TL, bildirimin geç verilmesi halinde (SGK’nın haberinin olmaması durumunda) Asgari ücretin 2 katı tutarında 1.458 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

 
   

İbrahim GÜLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

www.muhasebenet.net

 

Diğer makaleleri;

 

-Akaryakıt pompalarına bağlı yazar kasa fişleri ile yapılan alım-satımların Ba-Bs formları ile beyanı

 

-OCAK 2010 DÖNEMİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK OLAN Ba/Bs FORMLARI
-
Takdir komisyonunda geçen sürenin zaman aşımını kesmesi Anayasa Mahkemesince iptal edildi

-Faturanın düzenlenmesi mecburiyeti "teslim"e bağlıdır

-Transfer Fiyatlandırmasında  Hazine Zararı Aranacak

- Kurumlarda taşınmaz satış kazancı istisnası ve uygulaması

-YENİ EK-2 FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR (05.08.2008)

- Diğer makaleleri için tıklayınız

 
 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.