Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Kurumlar Vergisi Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   08 TEMMUZ 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
   

Serbest Bölgelerde Kapasite Raporu Sorunu Çözüldü

 
   
İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulan serbest bölgeler ülkelerin ekonomilerinde önemli yere sahiptirler.

Türkiye’de halen faaliyette 19 tane serbest bölge vardır. Ege Serbest Bölgesi, Antalya Serbest Bölgesi, İstanbul AHL Serbest Bölgesi, İstanbul Trakya Serbest Bölgesi ve TÜBİTAK MAM Serbest Bölgesi bunların en önemlilerinden ve ticaret hacmi yüksek olanlarındandır.

2009 yılı itibari ile Türkiye’deki serbest bölgelerin toplam ticaret hacmi 17.756.882.000 USD ve 44.038 kişi istihdam edilmektedir. Serbest bölgeler Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, serbest bölgeleri ilgilendiren mali mevzuattaki değişiklikler önem arz etmektedir.

1 Seri No’lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere serbest bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'ini yurt dışına ihraç eden kullanıcıların, serbest bölgelerde istihdam edilen personel ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Kullanıcıların bu istisnadan faydalanabilmeleri için, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu ile birlikte “Gümrük Çıkış Beyannamesi”, Faaliyet Ruhsatı ve “Kapasite Raporu” örneklerinin bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Ancak, serbest bölgede 6.02.2004 tarihinden önce ruhsat almış olan üretici firmalar için kapasite raporu zorunluluğu bulunmamakta veya bazı kullanıcılar kapasite raporunu sonradan almaktadırlar. Ayrıca, yurt dışına ihracatta gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu durumlar hariç serbest bölge işlem formu kullanılmaktadır. Bu iki husus 100% ihracat yapan kullanıcıları bile mağdur ederek, istisnadan faydalanmalarını engellemiş ve ciddi itirazlara sebep olmuştur.

Gelen haklı tepkileri dikkate alan Maliye Bakanlığı 5.07.2010 tarihli 2 No’lu Serbest Bölgeler Sirküleri ile bu iki konuya açıklık getirdi. Buna göre;

Kapasite raporu; üretimin konusu, işyeri, makine tesisat ve sabit kıymetlerin durumu, yıllık üretim ve tüketim kapasiteleri ile istihdam edilen personel hakkındaki bilgilerin tespit edilmesine yönelik olduğundan, kapasite raporunu gelir vergisi stopajına ait tutarların vergi dairesince tecil işleminin yapıldığı dönemden sonra alan mükelleflerce, söz konusu raporda belirtilen iktisadi kıymetlerin, üretim tarihi itibarıyla mevcut olduğunun;

- Tesisat ve makineler ile demirbaş ve hizmet alımına ilişkin faturalar,
- Diğer kamu kurumlarınca kendi mevzuatları gereğince düzenlenen rapor ve tutanaklar,
- İlgili mevzuat gereği kamu kurumlarına verilen bildirim ve beyanlar
gibi belgelerle tevsik edilmesi ve Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu ekinde kapasite raporunun da verilmesi kaydıyla, kapasite raporunun alındığı tarihten önceki dönemler için de gelir vergisi stopajı istisnası uygulamasından yararlanılması mümkündür.

Ayrıca, gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu durumlar haricinde, ilgili mevzuata göre serbest bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'inin yurt dışına ihraç edildiğinin "Serbest Bölge İşlem Formu" ile belgelendirilmesi halinde de gelir vergisi istisnası uygulamasından faydalanılması mümkündür.

Vergi, ekonomiye yön veren maliye politikası araçlarının en önemlilerinden biridir. Bu nedenle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan serbest bölgeleri ilgilendiren düzenlemeler yapılırken, daha hassas davranılması ve bu bölgelere yatırım yapan ya da yapmayı düşünen gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların tedirgin veya mağdur edilmemesi gerekir.

İ.Burak OĞUZ
S.M.M.M.

burak@noktax.com
muhasebenet.net

Yasal Uyarı

Diğer makaleleri

-Vergi Dairesinin Haciz Önceliği Varmıdır?

-Dışarıdan temin edilen işçilikte KDV tevkifatı

-Sigortadan alınan tazminatların vergisel boyutu

-İşyeri Bildirgesini Zamanında Vermemenin Cezası Asgari Ücretin Üç Katı

-Kira ödemiyorsanız stopaj ödemek zorunda değilsiniz

-Yabancı kimlik numaraları vergi numarası olarak kullanılacak

-Yıllara sari olmayan inşaatlarda vergilendirme

-Çalışanlarınız istirahat raporu alırsa dikkat! Bu ceza çok can yakar!

 

 
    Yasal Uyarı
 
 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.