Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Kurumlar Vergisi Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   16 TEMMUZ 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
   

Mali Tatilde Dava Açılabilir mi?

 
   
5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile 2007 Temmuz Ayından itibaren her yıl yirmi gün mali tatil uygulanıyor. Mali tatil başta Maliye Bakanlığı olmak üzere, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile muhasebe mesleğini icra eden meslek mensupları için getirilmiştir. Mali tatil süresince vergisel yükümlülüklerde dikkat edilmesi ve uyulması gereken farklı hususlar vardır. Bunlardan bir tanesi de vergi mahkemelerinde dava açılması hususudur. 

Vergi kanunlarımızın yeterince net ve anlaşılır olmaması neticesinde uygulamada mükellef, zaman zaman idare ile karşı karşıya gelmekte ve hakkını vergi mahkemelerinde aramaktadır. İdari yargıda dava açabilmek için birtakım süreler konulmuştur. Bu süreler “hak düşürücü” olduğu için, süresi geçtikten sonra dava açma hakkı kaybedilmektedir.  Örneğin,  ikmalen, resen veya idarece yapılacak tarhiyatlara ve kesilen vergi cezalarına karşı Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi otuz gün, idari mahkemede ve Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olduğu davalarda ise altmış gündür. 

İdari yargıda dava açma süreleri özel kanunlarla düzenlendiği takdirde, genel süreler dikkate alınmaz.

Beyana dayalı tarhiyatlarda, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannameler ile ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyat ödemelerinde, vergi, resim, harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme sürelerinde, vergi tarhı ve cezalara karşı uzlaşma talep sürelerinde, son günün mali tatile denk gelmesi durumunda, süre mali tatilin son günün izleyen tarihten itibaren yedi gün uzar.

Yukarıda sayılan ikmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gündür.  Bu süre mali tatil boyunca işlemez, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar. 

Yukarıda sayılanlar dışında, gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilen vergi, resim ve harçlar için mali tatilin hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Buna göre ithalat sırasında alınan vergilerle, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi vergiler için mali tatil süreleri geçerli değildir.

Karşılaşılan vergisel sorunların çözüm yolu olan vergi mahkemelerine müracaat süreleri hak düşürücü nitelikte olduğundan, bu sürelerin iyi bilinmesi hakların kaybedilmemesi için çok önemlidir. İçinde bulunduğumuz mali tatil süresince, idari yargıda dava açmaları işlemeyecek, mali tatilin bitimini takip eden günden itibaren tekrar başlayacaktır.

İ.Burak OĞUZ
S.M.M.M.

burak@noktax.com
muhasebenet.net

Yasal Uyarı

Diğer makaleleri

-Serbest Bölgelerde kapasite raporu sorunu çözüldü

-Vergi Dairesinin Haciz Önceliği Varmıdır?

-Dışarıdan temin edilen işçilikte KDV tevkifatı

-Sigortadan alınan tazminatların vergisel boyutu

-İşyeri Bildirgesini Zamanında Vermemenin Cezası Asgari Ücretin Üç Katı

-Kira ödemiyorsanız stopaj ödemek zorunda değilsiniz

-Yabancı kimlik numaraları vergi numarası olarak kullanılacak

-Yıllara sari olmayan inşaatlarda vergilendirme

-Çalışanlarınız istirahat raporu alırsa dikkat! Bu ceza çok can yakar!

 

 
    Yasal Uyarı
 
 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.