Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2011 Vergi Takvimi  I   2011 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   05 OCAK 2011

  Mükellef Rehberi 

  Vergi Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
 

2011 Yılında SGK Primlerinde Yapılan Değişiklikler

Çırak ve Öğrenciler İçin:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları:

 16 yaşından büyük olanların;

01.01.2011 ile 30.06.2011 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı: 13,28 TL *

Aylık kazanç tutarı:  398,40 TL

01.07.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı: 13,95 TL. *

Aylık kazanç tutarı:  418,50 TL.

16 yaşından küçük olanların;

01.01.2011 ile 30.06.2011 tarihleri arasında:

Günlük kazanç tutarı: 11,33 TL

Aylık kazanç tutarı:  339,90 TL

01.07.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında:

Günlük kazanç tutarı: 11,93 TL *

Aylık kazanç tutarı:  357,90 TL olacaktır

2925 sayılı Kanuna Tabi Tarım  İşçileri Sigortalılarının Prime Esas Kazanç  ve Ödeyecekleri Prim Tutarı:

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları; 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise; primi ödenmiş her ay için 15 gündür. Prim oranı ise; %12,5'i genel sağlık sigortası primi, % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam %32,5’dir.

Buna göre, 2925 sayılı  Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arası için;

26,55 TL x 15 x % 32,5 = 129,43 TL,

01.07.2011–31.12.2011 tarihleri arasında;

27,90 TL x 15 x % 32,5 = 136,01 TL,

olacaktır.

5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendine(Bağ-Kur) Tabi Sigortalıların Prime Esas Günlük ve Aylık Kazançlarının Alt ve Üst Sınırları İle Ödenecek Prim Tutarları

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

— (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre: 26,55 TL x 30 x % 33,5 = 266,83,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 172,58 TL x 30 x % 33,5 = 1.734,43,

01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre: 26,55 TL x 30 x % 39 = 310,64 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 172,58 TL x 30 x % 39 = 2.019,19 TL,

01.07.2011–31.12.2011 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre: 27,90 TL x 30 x %33,5 = 280,40 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 181,35 TL x 30 x %33,5 = 1.822,57 TL,

01.07.2011–31.12.2011 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre: 27,90 TL x 30 x % 39 = 326,43 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 181,35 TL x 30 x % 39 = 2.121,80 TL,

— (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının,

01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre: 26,55 TL x 18 x % 33,5 =160,10 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 172,58 TL x 18 x % 33,5 = 1.040,66 TL,

01.07.2011–31.12.2011 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre: 27,90 TL x 18 x % 33,5 = 168,24 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 181,35 TL x 18 x % 33,5 = 1.093,54 TL,

prim ödeyeceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 50. maddesine göre İsteğe Bağlı Sigortalı  sayılanlardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası  ile genel sağlık sigortası  primi ödeyenler;

01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

26,55 TL x 30 x % 32 = 254,88 TL,

01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

172,58 TL x 30 x % 32 = 1.656,77 TL,

01.07.2011–31.12.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

27,90 TL x 30 x % 32 = 267,84 TL,

01.07.2011–31.12.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

181,35 TL x 30 x % 32 = 1.740,96 TL,

b) Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası  primi ödeyenler;

01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

26,55 TL x 30 x % 20 = 159,30 TL,

01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

172,58 TL x 30 x % 20 = 1.035,48 TL,

01.07.2011–31.12.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

27,90 TL x 30 x % 20 = 167,40 TL,

01.07.2011–31.12.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

181,35 TL x 30 x % 20 = 1.088,10 TL,

c) Kanunun geçici 16. maddesine göre sigortalı  olan İsteğe Bağlı kadın sigortalılar;(Vergi Muaf Elişi,Dantel yapan Kadın Girişimciler):

01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arasında; 26,55 TL x 18 x % 32 = 152,93 TL,

01.07.2011–31.12.2011 tarihleri arasında; 27,90 TL x 18 x % 32 = 160,70 TL,

prim ödeyeceklerdir.

5510 Sayılı Kanunun 60. Maddesine Göre Genel Sağlık Sigortalılarının Prime Esas Günlük ve Aylık Kazançları:

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

01.01.2011-30.06.2011tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası  aylık prim tutarı,

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 796,50 TL / 3 = 265,50 TL x % 12 = 31,86 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 796,50 TL x % 12 = 95,58 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, 796,50 TL x 2 = 1.593,00 TL x % 12 = 191,16 TL

01.07.2011-31.12.2011 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası  aylık prim tutarı,

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 837,00 TL / 3 = 279,00 TL x % 12 = 33,48 TL,www.muhasebenet.net

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 837,00 TL x % 12 = 100,44 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, 837,00 TL x 2 = 1.674,00 TL x % 12 = 200,88 TL

genel sağlık sigortası  primi ödeyeceklerdir.

08.05.1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanuna Göre Yurtdışında Geçen Sürelerin ve 5510 Sayılı Kanunun 41. Maddesine Göre Yapılacak Hizmet Borçlandırılmasına Esas Tutar:

3201 sayılı Kanunun 4. maddesi ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 82. maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç tutarları aralığında seçilecek günlük kazancın % 32’sidir.

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması taleplerinde borçlanılacak günlük tutar, sigortalının kendisinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Buna göre, 2010 yılı  için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41. maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 26,55 TL x % 32 = 8,50 TL,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 172,58 TL x % 32 = 55,23 TL,

01.07.2011–31.12.2011 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 27,90 TL x % 32 = 8,93 TL,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 181,35 TL x % 32 = 58,03 TL,

esas alınacaktır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Alt Sınıra Tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin 4. fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.www.muhasebenet.net

Bu itibarla;

a) 01.01.2011 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 26,55 TL altında hesaplanmış olanların, 01.01.2011 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 26,55 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

b) 01.07.2011 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan, geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 27,90 TL altında hesaplanmış olanların 01.07.2011 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 27,90 TL asgari günlük kazanç üzerinden,www.muhasebenet.net

hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41.Maddesinin 4-1(a) ve 4-1(b) tabi Sigortalıların Borçlanma sürelerine ait Prim Ödemeleri:

01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 26,55 TL x % 32 = 8,50 TL,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 172,58 TL x % 32 = 55,23 TL,

01.07.2011–31.12.2011 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 27,90 TL x % 32 = 8,93 TL,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 181,35 TL x % 32 = 58,03 TL,

esas alınacaktır.

Yukarıdaki yazılı bilgiler SGK'munca yayınlanacak  genelgeleri ile karşılaştırılarak uygulanmasında fayda var.

Yazılar bilgi amaçlıdır.

Not:Primlerde artış oranı:01.01.2011-30.06.2011 Dönemi İçin %4,73

                                    :01.07.2011-31.12.2011 Dönemi İçin %5,09

oranlarında artırılmıştır.

Köy Muhtarlarında ve Evlerde Elişi Yaparak GV muaf olanlar için 17 gün olan uygulaması 18 güne çıkarılmıştır. www.muhasebenet.net

 (*)5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 04.04.2007 tarihli Bakanlar Kurulunun eki kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59. maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2. maddesinde, “… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır. 

Hazırlayan

Vedat İLKİ

Ücretlendirme,İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Diğer makaleleri

-2011 Yılı Ücretlilerin  Hesap Pusulasında Kullanılacak Bordro’ya Esas Parametreler

-SSK ve Bağ-kur usulüne uygun tahsise hazırlamaya başvurmada emekli maaşı bağlanma süreleri...

-İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelikte Son Durum

-Günsüz işe girişlerde hizmet kazanımı

-Kayıtdışı çalıştırılanların tespitinde sigortalılık süresi

-Yurtdışı borçlanmada zorunlu göç

-Sigortalıların kendilerini bildirmesi

 
   
Yasal Uyarı
 
   

 
 

 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.