Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

Vergi Takvimi

  MUHASEBE BİLGİ REHBERİ : 

   Ana sayfa

   2011 Çalışmaları

   Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


 

Muhasebe Bilgi Rehberi (Devamı)

-Ortaklara dağıtılan kar paylarının beyanı  (29.04.2009)
-Binek araçların işletmenin aktifine alınması halinde vergisel avantajlar dikkatli hesaplanmalı  (28.04.2009)
-Kendi kendine borç verebilir misin? Şahıs şirketlerinde ortaklardan alacaklar (22.04.2009)
-Transfer fiyatlandırmasında KDV (22.04.2009)
-Telif Kazançları İstisnası (22.04.2009)
-Uzlaşma sonrası ikinci kez resen tarhiyat mümkün müdür?  (21.04.2009)
-Fatura 'naylon'sa başınız yanabilir  (20.04.2009)
-Aktife kayıtlı gayrimenkullerin satışından elde edilen kazancın kurum istisnasına tabi tutulması  (19.04.2009)
-Defter ve belgelerin saklanma süresi (18.04.2009)
-Karşılıksız çeklerde hapis cezası bilmecesi (17.04.2009)
-Gayrimenkul satış zararı gider yazılabilir mi? (16.04.2009)
-Şirketlerin zararına gayrimenkul satışı gözden geçirilmeli (16.04.2009)

-Vergi Nasıl Kaçırılıyor?  (15.04.2009)
-Karşılıksız muamelesi gören çeke yapılacak işlemler (14.04.2009)
-Kurum kazancının % 5'i ile sınırlı bağış ve yardımlar (14.04.2009)
-Mükellefi korumak (13.04.2009)
-Yurtdışı iştirak kazançlarına istisna uygulaması (10.04.2009)
-Yevmiyenin arka yüzü (14.04.2009)
-Ba Bs Formlarının Düzenlenmesi (09.04.2009)
-Limited şirketlerde idare hakkı (08.04.2009)
-Sermaye azaltımında geçmiş yıl kârlarının vergilendirilmesi (03.04.2009)
-Herkes niçin şahıs işletmesi yerine şirket kuruyor (03.04.2009)
-Gayrimenkullerde, bazı makinelerde, bilgisayarlarda, mobilyalarda KDV indirimi (02.04.2009)
-Beyannamelerde yapılan önemli değişiklikler (01.04.2009)
-Kira sözleşmesi sözlü olabilir mi ? (01.04.2009)
-Yabancı ulaştırma şirketlerinin yurtdışı hasılatı nasıl hesaplanır (01.04.2009)
-Kurum kazancının tespitinde indirilebilecek giderler (31.03.2009)
-Tapu ve kadastro harçlarında yapılan değişiklik (31.03.2009)
-Şirketler hangi harcamaları vergiden düşebilir?  (31.03.2009)
-Transfer fiyatlandırması raporu (30.03.2009)
-Vergi beyannamesinin verilmesi ve hataların giderilmesi işlemleri (28.03.2009)
-Vergi Dairesi ortaklarından alacağı olan şirketlerin peşine düştü ! (26.03.2009)
-Gelir vergisi beyanname kılavuzu  (21.03.2009)
-Bunları biliyor musunuz ?   (21.03.2009)
-Vergi mükelleflerinin 'KOD'a alınması  (21.03.2009)
-Ticari kazançların vergilendirilmesi rehberi (20.03.2009)
-Miras payı nedir?  (20.03.2009)
-Kaybolan ve çalınan çekler  (20.03.2009)
-Çiçek ve çelenk harcamasına vergi indirimi olmaz  (19.03.2009)
-2008 senesi gelirlerinin beyanında bazı özellikler  (18.03.2009)
-Kooperatif hissesi satısında vergi  (18.03.2009)
-Vadeli çek yasalaştı  (18.03.2009)
-Kesinti yoluyla ödenen vergilere ait listenin, beyanname düzenleme programına aktarılması  (17.03.09)
-Değer artış kazançları ve vergilendirme  (17.03.2009)
-268 Nolu Gelir Vergisi Tebliği Kapsamında Şirket Ortaklarına Ceza Kesilebilir mi?   (17.03.2009)
- Beyannamede indirilebilecek harcamalar (16.03.2009)
-Gelir Vergisi ve beyan esası  (14.03.2009)
-Serbest bölgelerde çalışanlara vergi istisnası  (13.03.2009)
-Emsal kira bedeli  (12.03.2009)
-Beyanname üzerinden indirilecek giderler  (12.03.2009)
- Çekler artık tarihinden önce bozdurulamayacak (12.03.2009)
-Müteahhitlere hak edişlerin ödenmesi  (12.03.2009)
-Kredi kartı ile faturadaki ismin farklı olması  (11.03.2009)
-Gayrimenkul sermaye iradı 2  (10.03.2009)
- Ücret gelirini beyan edenlerde AGİ uygulaması (10.03.2009)
-Hangi gelirler beyan edilmeyecek ?  (09.03.2009)
-5838 Sayılı Kanun ile getirilen yenilikler (03.03.2009)
-Yasal Defterlerin İbraz Edilmemesi (03.03.2009)
-Serbest bölgelerdeki ücret ödemelerinin vergiden müstesna tutulması (03.03.2009)
-5838 sayılı Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa İlişkin Sirküler (03.03.2009)
-2008'de satılan ev için ne kadar vergi ödenecek ? (03.03.2009) (03.03.2009)
-Son teşvik paketi "resmen" yürürlükte (03.03.2009)
-Kira gelirinin vergisi nasıl hesaplanacak? (02.03.2009)
-Hem konut hem de işyeri geliri olana vergi ipuçları   (28.02.2009)
-Kira gelirlerimi nasıl beyan ederim ?  (28.02.2009)
-Bilanço nasıl güzelleştirilir?  (27.02.2009)
-Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi  (26.02.2009)
-10 Soruda tecil ve taksitlendirme (25.02.2009)
-10 soruda ltd. ve anonim şirketlerde sorumluluk  (24.02.2009)
-Bunları biliyor muydunuz ?  (23.02.2009)
-Naylon fatura üç günde tespit edilecek   (20.02.2009)
-Mesleki sözleşmelerle ilgili Damga vergisi (15.02.2009)
-Gayrimenkul vergilerinde incelikler (14.02.2009)
-Sevgiliye verilen hediyenin vergisi (14.02.2009)
-Yıllara yaygın inşaatlarda geçici vergi (14.02.2009)
-Elektronik ortamda gönderilen düzeltme beyannameleri (14.02.2009)
-E-Ticaretin vergisel boyutu (13.02.2009)
-Kredi kartıyla yapılan tahsilatlarda önemli bir sorun (12.02.2009)
-Vergi ve Sosyal Güvenlikte neler değişecek ? (11.02.2009)
-Mali müşavirler neyin bedelini ödüyor?   (10.02.2009)
-2008 Kira geliri beyanında ince noktalar (05.02.2009)
-Gerçek ve tüzel kişilere yapılacak sebze ve meyve teslimlerinde Katma Değer Vergisi (02.02.2009)
- Elektronik beyanname veremeyene ceza, mahkemeden döndü (02.02.09)
-Kooperatif muhasebesi ve örnek kayıtlar (31.01.2009)
-Defterlerin kapanış tasdikini unutmayın ! (29.01.2009)
-Limited şirketlerde pay devri (29.01.2009)
-2009'da bazı gelirlerin vergilendirilmesi (28.01.2009)
-Şumulsüz Vergi İstisnaları  (26.01.2009)
-Akrabalar arası mal satışlarında ince nokta (22.01.2009)
-Özel inşaat muhasebesinde ince noktalar  (21.01.2009)
-İktisadi kıymetlerde amortisman uygulaması (21.01.2009)
-Özelgelerde gayrimenkul sermaye iradı (21.01.2009)
-GVK'ya göre özel olarak ücret sayılan haller (20.01.2009)
-Araç kiralama işleminde gelir ve KDV tevkifatı (20.01.2009)
-2009 Yılı SM, SM Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (19.01.2009)
-Defterlerini tasdik ettirmeyi unutanlar dikkat! (1.01.09)
-2008/4. Geçici vergi dönemi için uygulanacak yabancı para değerleri (16.01.2009)
-Derneklerin Dikkat Edeceği Hususlar (13.01.09)
-Vergi ve genel muhasebe denetimlerini yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar (12.01.2009)
-Çevre Temizlik Vergisi (10.01.09)
-Ücretlerin bankadan ödenmesi (09.01.2009)
-Kayıtdışı Eylem Planında Ba-Bs Yok Mu ? (06.01.09)
-Defterler E-Denetlenecek !  (06.01.2009)
-Envanteri ihmal eden şirketler zararı fark etmekte gecikiyor (05.01.09)
-Gelir vergisinde eğitim ve sağlık giderleri  (04.01.2009)
-Ücretlilerin 2009 vergi tarifesi belli oldu  (04.01.2009)
-Mali Müşavir olmanın şartları değişti (03.01.2009)
-Amortisman Uygulaması  (30.12.2008)
Defterini tasdik ettirmeyen firma, hem para cezasına çarptırılır hem de mahkemelik olur (29.12.2008)
-Kabahatler Kanunu’na Göre 2009'da Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları (29.12.2008)
-Serbest Meslek Erbabı Kazançlarının Elde Edilmesi Neden Tahakkuk Esasına Bağlanmalıdır (22.12.2008)
-Mükelleflere ve Vatandaşlara Ağır Yaptırım  (22.12.2008)

-01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan hadler, tutarlar ve miktarlar listesi (20.12.2008)

-Serbest Meslek Kazançlarında Tahsilat Olmasa da Katma Değer Vergisi (KDV) Doğar (17.12.2008)
-Envanter ve bilanço çalışmaları  (12.12.2008)
-Serbest Meslek kazancında vergisel sorunlar  (05.12.2008)
-E-Beyanname Sisteminde KDV Kontrolü   (05.12.2008)
-Serbest meslekte KDV krizi  (04.12.2008)
-Sahte belgeyi Ba formunda bildirmemenin ağır sonucu  (04.12.2008)
- VUK Açısından defterler ve tasdik zamanları (02.12.2008)
- Defterlerin tasdiki (02.12.2008)
-Geç verilen beyannamelere kesilen cezalar  (28.11.2008)
- Ücretleri bankadan ödememenin yaptırımı (27.11.2008)
- Hizmet bedellerine ilişkin KDV'de kısmi tevkifat uygulaması (27.11.2008)
-2009 yılı sınıf değiştirme hadleri  (26.11.2008)
-Serbest Meslek Makbuzu Yerine Geçen Pos Cihazı Fişine İlişkin Ceza Uygulaması  (26.11.2008)
-Beyan esaslı vergi sisteminde formlar beyannamenin önüne geçmemeli  (24.11.2008)
-VERGİ BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ REHBERİ  (12.11.2008)
-2008 Yılına İlişkin Transfer Fiy. Formu Geçici Vergi Beyannamesi ile Verilmeyecek  (12.11.2008)
-Resmî Gazetede (12.11.2008)
-Bu ay mükelleflerinizi bilgilendirmeyi unutmayınız. İşte değişiklik listesi  (07.11.2008)
-Ba ve Bs formlarının düzeltilmesi ve cezai işlemler  (05.11.2008)
-Mükelleflerce mesleki teşekküllere ve derneklere yapılan ödemeler ve gider yazılması (30.10.2008)
-Ev sahibi ve kiracılar dikkat (29.10.2008)
-Yapı denetim şirketleri KDV'nin yarısı oranında tevkifat uygulayabilir  (23.10.2008)
-KDV Yasası'nda yer alan bir yetki üzerine  (23.10.2008)
-İş ortaklıklarının vergi mükellefiyeti  (22.10.2008)
- Özelgelerde Serbest meslek kazancı (16.10.2008)
- Tasfiye sonrasına kalan katma değer vergisinin iadesi mümkün değildir (15.10.2008)
-Yargı kararlarında KDV'de indirim  (14.10.2008)

-SMMM: Zorlu bir yolculuk- 3  (13.10.2008)

-İndirilemeyen KDV'nin gider yazılması  (13.10.2008)
-Vergide çarpıcı araştırma  (13.10.2008)
-Kurumlar Vergisi  (11.10.2008)
-Faturanın düzenlenmesi mecburiyeti ödemeye değil "teslim"e bağlıdır  (11.10.2008)
-Dar mükellef ulaştırma kurumların vergilendirilmesi  (10.10.2008)
-Öğrencilere yapılan ödemeler ve Gelir Vergisi Kanunu  (10.10.2008)
Ba ve Bs bildirim formlarına ilişkin açıklama (10.10.2008)
-Kira gelirleri nasıl vergilendirilir ?  (10.10.2008)
-KDV de stopaj uygulamasının özellikleri  (07.10.2008)
-Vergi Yargısı ve Mali Müşavirlik  (05.10.2008)
-Vergi kaçıranların canı yanacak   (29.09.2008)
28 Eylül 2008 (Pazar) Tarih ve 27011 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 15 adet Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tebliği  (28.09.2008)
-Yeni gelir vergisi taslağı açıklandı  (26.09.2008)
-Kurumlarda kısmi bölünme (Sermaye azaltımı)   (26.09.2008)
-İhracatta götürü gider   (25.09.2008)
-Maliyeciler, 'getir defterleri' deyince benim de ayağım titriyor   (24.09.2008)
-Sermaye azaltmasında enflasyon farkları vergiye tabi olur mu   (23.09.2008)
Şirketlerin vergi borçlarının tahsilinde her şey sil baştan  (22.09.2008)
Belgelerin kaybolması halinde çözüm yolu   (19.09.2008)
Vergilerin beyanı ve pişmanlık hükümlerinden yararlanma  (18.09.2008)
SMMM-YMM Kanunu'nda yapılan değişiklikler 6  (18.09.2008)
Yargı kararlarında zirai kazançlarda vergileme  (17.09.2008)
Özelgelerde yıllara yaygın inşaat işleri  (.09.2008)
Web sitesinden aracılık hizmeti (17.09.2008)
Fatura malın tesliminden sonra 7 gün içinde tanzim edilmelidir  (17.09.2008)
SMMM: Zorlu bir yolculuk - 2  (16.09.2008)
-Elektronik Beyanname Uygulaması İle İlgili Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı   (12.09.2008)
Sermaye şirketlerinde II. tertip yasal yedek akçe  (11.09.2008)
Kapattığınızı sandığınız defterler tekrar açılabilir  (10.09.2008)
-Tekdüzen hesap planına uymama cezaları    (10.09.2008)
Arsa alıp-satana yüzde 35 vergi var  (10.09.2008)
-Mali teşviklerden haberdar mısınız?   (09.09.2008)
-SMMM: Zorlu bir yolculuk   (09.09.2008)
Serbest meslek kazançlarına istisna kapsamı  (09.09.2008)
Mali Müşavirlerin eli taşın altında !  (08.09.2008)
Ba - Bs de Vadeler "05.09.2008" ve "05.11.2008"   (05.09.2008)
Geçici vergide yanılma payı  (04.09.2008)
Gayrimenkul vergileri  (04.09.2008)
3568+5786=?  (02.09.2008)
Ramazan ayında yapılan yardımlar vergi matrahından düşülebiliyor (01.09.2008)
Sahte belge mi, belgesiz kayıt mı  (01.09.2008)
Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri ile Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Uygulanması (2008)
Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları (2008)
Yurtdışından gelen hizmet faturaları  (30.08.2008)
Elektronik ortamda beyanname gönderimi ile ilgili yeni düzenleme  (30.08.2008)
Yurt dışında yaşayan mükelleflerin kira geliri beyanı zorunlu mu?  (27.08.2008)
Üçüncü şahıslardaki malların haczi  (27.08.2008)
Katma Değer Vergisinin Konusu ve Teslimi   (23.08.2008)
Meslek Mensubu olmanın koşulları   (22.08.2008)
Vergilendirmede safi kazanç tespiti  (21.08.2008)
- MALİ MÜŞAVİRLİK VE BİLİRKİŞİLİK (17.08.2008)
- SMMM-YMM kanunundaki değişiklikler  (14.08.2008)
- İşletmeler zorunlu tazminatları gider olarak gösterebilir (12.08.2008)
- TAŞIDIĞINIZ "KDV RİSKİNİN" FARKINDA MISINIZ ?  (10.08.2008)
- Sarraf ve Kuyumculukta Belge Düzeni (09.08.2008)
- Kredi kartı hediye puanlarının muhasebeleştirilmesi (08.08.2008)
-Kayıtdışı ekonomi ve belge düzeninde yenilikler   (0.08.2008)
-Yatırım indiriminde kaybolan indirim hakkı  (07.08.2008)
- YENİ EK-2 FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR (06.08.2008)
- Döviz ve Kıymetli Maden Alım-Satım Belgesi  (05.08.2008)
- S.M. Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru (02.08.2008)
- 2008 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi için Yeniden Değerleme Oranın Açıklandı (01.08.2008)
-VERGİ USUL KANUNUNDA BİLGİ VERME  (31.07.2008)
-POS cihazlarının kullanımı ile ilgili uyarılar  (30.07.2008)
-Sakatlık vergi indirimiyle emeklilik  (30.07.2008)
-Tasfiyeye giriş bilançosu  (30.07.2008)
-KDV indirimine ilişkin belgelerin Danıştay'a ibrazı  (29.07.2008)
-İşinizi kolaylaştıracak yeni programlar  (15.07.2008)
-Oto satışlarında indirim kısıtlaması ve ÖTV  (15.07.2008)
-SM, SMMM VE YMM KANUNUNDA DEĞ. YAPILMASI HK. KANUN (KANUN NO: 5786)  (14.07.2008)
-DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE TELAFİ EDİCİ VERGİ UYG. İLİŞKİN SORUNLAR...   (15.07.2008)
-Çeklerin Factoring Şirketlerine ciro edilmesi (08.07.2008)
-Serbest meslek faaliyeti ile ilgili harcamaların giderleştirilmesi  (08.07.2008)
-Limited Şirketlerin Amme Borçları (07.07.2008)
-10 Soruda KEY !. (04.07.2008)
-İşyeri-işmerkezi ve vergi mükellefiyeti (04.07.2008)
- Sponsorluk Harcamaları(03.07.2008)
-ANAOKULLARI, ANA SINIFLARI, KREŞLER VE SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE STANDARTLARI DEĞİŞTİRİLDİ (02.07.2008)
-İSKONTOLARIN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  (30.06.2008)
-MALİ TATİL  (27.06.2008)
-Muhasebe nedir? Ne işe yarar? Nasıl işe yaramaz?  (26.06.2008)
-YÖNETİM MUHASEBESİ  (25.06.2008)
-BİLGİ VERMEMEYE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI  (24.06.2008)
-LİMİTED ŞİRKET HİSSESİ ALMAYIN DA SATMAYIN DA (14.06.2008)
-BAZI KANUNLARDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER  (14.06.2008)
-Vergi borçlusuna yurtdışına çıkış tahdidi (13.06.2008)
-e-faturaya geçmeden önce yapılması gerekenler (13.06.2008)
-İŞLETME YÖNETİMİNDE MUHASEBENİN ÖNEMİ (12.06.2008)
-Kooperatiflerin Çalışma Raporlarına Düzenleme (11.06.2008)
-Şirketin vazgeçtiği alacaklar, 3 yıl boyunca özel hesapta izleniyor (10.06.2008)
-VERGİ BORCU OLAN ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT (10.06.2008)
-Kontör satışlarının belgelendirilmesi (10.06.2008)
-Yeni vergi kanunu değişikliklerinin getirdikleri  (09.06.2008)
-Araç alım ve satımlarında yeni dönem (06.06.2008)
- Hizmet ihracında bedel bir ay içinde gelmeli mi ?(06.06.2008)
- Amme alacaklarına yeni düzenleme(05.06.2008)
-SERBEST MESLEK ERABABININ ARACINI SATIŞI (04.06.2008)
-FATURA ve İRSALİYE HAZIRLARKEN DİKKAT !  (03.06.2008)
-E-beyannamenin geç verilmesi sonucu kesilen cezalara ilişkin Vergi mahkemesine dava açma dilekçe örneği için tıklayınız (27.05.2008)
-KDV beyanıyla alım satıma çapraz kontrol (26.05.2008)
-Ba ve Bs (26.05.2008)
-Anonim şirketlerde yönetim kurulu (22.05.2008)
-Elektronik fatura ve bunların muhafazası (22.05.2008)
-Yargı kararlarında limited şirketlerin amme borçları  (21.05.2008)
-Ba – Bs Formlarında dikkat edilecek hususlar   (20.05.2008)
-Vergileme ve doğru adresin önemi  (15.05.2008)
-Anonim Şirketlerde azınlık hakları   (15.05.2008)
-İNŞAAT İŞLERİNDE AMORTİSMAN  (14.05.2008)
-Değersiz alacakların belgelendirilmesi  (13.05.2008)
- Holding ve Grup Şirketlerde konsolide mali tablolar  (12.05.2008)
-Mülkiyeti Babaya Ait Gayrimenkulün Bedelsiz Kullanılması Durumunda Stopaj Uygulaması  (12.05.2008)
-Vergi kaçıranlar artık hapis yatacak   (10.05.2008)
-Yabancı sermayeli kuruluşlarda mayıs ayında bilgi verme zorunluluğu   (09.05.2008)
-SERMAYE ŞİRKETLERİNDE 1.TERTİP YASAL YEDEK AKÇELER   (08.05.2008)
-Ödenmeyen çekten yetkili vekil de sorumlu tutulur  (07.05.2008)
-Karın eklendiği sermayenin azaltılması   (07.05.2008)
-İşverenin İşyeri ve Sigortalı Bildirim Yükümlülüğü     (07.05.2008)
-Transfer fiyatlandırması formunda türesel işlemler  (06.05.2008)
-Mayıs ayının ek yükümlülükleri   (05.05.2008)
-Ar-Ge'ye yapılan harcamanın iki katı, vergi matrahından düşecek     (05.05.2008)
-5760 Sayılı SM, SMMM ve YMM Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   (04.05.2008)
-Sosyal Güvenlik reformu ve reform ile gelen yeni düzenlemeler (04.05.2008)
-Vergi levhası asılması zorunluluğu  (04.05.2008)
-5760 Sayılı SM, SMMM ve YMM Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   (04.05.2008)
-Sosyal Güvenlik reformu ve reform ile gelen yeni düzenlemeler (04.05.2008)
-Vergi levhası asılması zorunluluğu  (04.05.2008)
-ENFLASYON MUHASEBESİ GERİ Mİ GELİYOR ?   (30.04.2008)
-Akrabaların iş ilişkisinde düşük fiyat uygulanamaz  (30.04.2008)
-Vergi yargısında dava açma süreleri   (30.04.2008)
-Maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları  (29.04.2008)
Kambiyo işlemlerinde BSMV sıfıra indirildi (29.04.2008)
Hayvancılığın desteklenmesi yürürlüğe girdi (29.04.2008)
-Geçici Vergi Tahakkukları ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması (28.04.2008)
-Düzenlenen faturalarda yüksek oranlı iskontolar  (28.04.2008)
-Vergi borcu uzlaşma rehberi  (2008)
-Ortaklar arasındaki ticaret, piyasa fiyatından yapılmalı   (14.04.2008)
-Mülkiyeti Eşe Ait Gayrimenkulün Hem İkametgah Hemde İşyeri Olarak Kullanılması Durumunda Stopaj Uygulaması  (12.04.2008)
-Peşin fiyatlandırma anlaşmaları  (11.04.2008)
-Finansal Raporlama İşlemi Nasıl Yapılacak?   (10.04.2008)
-Yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi  (10.04.2008)
-Kurumlar Vergisi'nde geçmiş yıl zararları  (10.04.2008)
-Beyannameler titizlikle inceleniyor   (09.04.2008)
-Kuruluş giderleri ve peştemallıklar  (09.04.2008)
- İşkur işlemlerine ilişkin bunları biliyor musunuz? (09.04.2008)
- Faturalardaki vade farkı kaydı  (07.04.2008)
-Sicili temiz ihracatçıya KDV iadesinde kolaylık  (07.04.2008)
- Devlet Muhasebesi Standardı 2 (DMS 2) Nakit Akış Tabloları (05.04.2008)
-Vergilerle ilgili son iki Anayasa Mahkemesi kararı   (04.04.2008)
-Kredi kartına nakit kredinin vergisel ve yasal boyutu  (04.04.2008)
-Muhasebeciler, bilgisayar kullanırken dikkat !  (4.04.2008)
-Maliye Bakanlığı, Malî Müşavirleri kazanmalı   (14.04.2008)
-Kurumlar vergisi beyan rehberi  (03.04.2008)
- Amortisman Uygulaması (04.04.2008)
-Uzmandan Kurumlar Vergisi uyarısı   (02.04.2008)
-6183 Sayılı Kanuna Göre Çizgili Çek İle Ödeme  (02.04.2008)
-Araştırma ve geliştirme harcamalarına yeni destek  (01.04.2008)
-Kurum kazancında ar-ge indirimi  (31.03.2008)
-Türkiye ile Avusturya arasında çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşma imzalandı  (31.03.2008)
-Kontrol edilen yabancı kurumun vergilendirilmesi  (30.03.2008)
-2007 Kurumlar Vergisi Beyanında İnce Noktalar  (29.03.2008)
-Serbest bölgelerde tüketilmek ya da kullanılmak üzere gönderilen mallarda katma değer vergisi olacak mıdır?  (27.03.2008)
-Kurumlarda emisyon primleri  (27.03.2008)
-Geç gelen faturaların KDV'si ne olacak ?  (26.03.2008)
-Şirket ortağının sorumluluğu  (26.03.2008)
- Kâr paylarının vergilendirilmesi (24.03.2008)
-Kurumlar Vergisi Dönemi Ve Tam Tasdik Raporları  (21.03.2008)
-Menkul kıymet alım-satım kazancı, vergileme ve beyan  (20.03.2008)
-Özelgelerde Serbest Meslek Kazancı  (19.03.2008)
-Mükellef haklarına bakış açısı (18.03.2008)
-KURUM MATRAHININ TESPİTİNDE GİDERLER  (17.03.2008)
-Transfer fiyatlandırmasında sorunlar (17.03.2008)
-Gelir ve Kurumlar Vergisinde bağış ve yardımlar  (16.03.2008)
-Zarar-ziyan ve tazminatın giderleştirilmesi (15.03.2008)
-İhracat dövizlerini yurda getirmek zorunlu değil  (14.03.2008)
-Ortağın şirkete ait parayı faizsiz kullanması..  (14.03.2008)
-Vergi Çılgınlığı  (13.03.2008)
-Beyanname vermeyi gerektirmeyen gelirler hangisi  (12.03.2008)
-Ortağın şirkete ait parayı faizsiz kullanması..   (10.03.2008)
-Serbest Meslek Kazancına Bir Bakış  (10.03.2008)
-Yeni vergiler, eski yergiler  (10.03.2008)
-Beyan edilecek ve edilmeyecek gelirler   (10.03.2008)
- Kiraların beyanında indirilebilecek giderler (10.03.2008)
- Menkul sermaye iratlarının beyanı (09.03.2008)
-Eğitim ve sağlık harcamaları indirimi  (06.03.2008)
-Limited şirkette sorumluluk  (05.03.2008)
-Seyahat acentelerinde Katma Değer Vergisi  (04.03.2008)
-2007 yılı kira gelirleri ve yıllık gelir vergisi beyannamesi   (03.03.2008)
- Şirket faaliyeti geçici olarak durdurulabilir mi? (03.03.2008)
-Serbest meslekte KDV sorunu (28.02.2008)
-Satın alınanın çalıntı çıkması  (27.02.2008)
-Vergi kaçakçılığı sebebiyle kesilen ceza ve tarh edilen vergilerin uzlaşma kapsamında olmadığı kesinleşti  (24.02.2008)
-Avans kâr dağıtımına durdurma  (21.02.2008)
-Fatura Düzenlemesi  (20.02.2008)
-İptal edilmiş çekin tahsili  (20.02.2008)
-KDV iadesinde koddan çıkmanın yolları  (20.02.2008)
-Vergi ve cezada yeniden uzlaşma  (19.02.2008)
-Bugünlerde defterleri incelenene bir kolaylık   (19.02.2008)
-Vergisel uyuşmazlıkların uzlaşma süreci.. 3 (18.02.2008)
-Yetki ve Sorumluluk  (18.02.2008)
-Ofis çalışanlarına 9 altın öneri   (18.02.2008)
-Vergi suçlarında hapis cezası süresi arttı (17.02.2008)
-Şirket aktifinde kayıtlı arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi. (15.02.2008)
-Kaçakçılık sebebiyle kesilen vergi ziyaı cezası ve bu cezaların bağlı olduğu vergiler uzlaşma kapsamına gerer mi ?  (15.02.2008)
-213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler  (14.02.2008)
-Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışları  (14.02.2008)
-İşletme adına düzenlenen faturaya şirket ortağına ait kredi kartının kullanılması (13.02.2008)
-E-Fatura Çalışmaları Tamamlandı (13.02.2008)
-Naylon faturanın cezası arttı  (12.02.2008)
-KVK' da yer alan bazı maddeler (11.02.2008)
-Bordroda ücreti düşük gösteren hapse girecek (09.02.2008)
-İhbar yolu ile vergilendirme  (08.02.2008)
-Bu yasalarla hayatımız değişecek   (08.02.2008)
-Örtülü kazanç ve örtülü sermaye  (08.02.2008)
-Yıllara yaygın inşaat işleri  (08.02.2008)
-Vadeli çekleri reeskonta tabi tutmak mümkün değil   (07.02.2008)
-Basit Usule Tabi Mükelleflerde Belge Düzeni   (05.02.2008)
-2007-2008 Ba ve Bs formlarında usul ve esaslar  (04.02.2008)
-Avrupa Birliği (AB) Projeleri   (04.02.2008)
-Bunları biliyor musunuz ?  (03.02.2008)
-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler  (03.02.2008)
-Kira geliri beyanname düzenleme rehberi  (02.02.2008)
-Damga vergisinin konusu ve mükellefleri  (01.02.2008)
- Vergi kaçakçılığı suçuna yeni düzenleme  (31.01.2008)
-Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması  (31.01.2008)
- Serbest bölgeler ve katma değer vergisi  (31.01.2008)
-Değeri düşen mallar   (30.01.2008)
-Gelir vergisi uygulamasında eğitim ve sağlık giderleri  (29.01.2008)
- Vergi Hukuku'nda envanter ve değerleme (28.01.2008)
-Karşılıksız çeklerde ödenecek asgari miktar (25.01.2008)
-Sevk irsaliyesinde özellikli durumlar  (25.01.2008)
-İspat ve ispat etmek  (23.01.2008)
- Kurumlar vergisinin bankalara ödeme mecburiyeti (23.01.2008)
-Doktorlara POS cihazı bulundurma mecburiyeti  (22.01.2008)
-İthalat ihracat muhasebe kayıtları  (21.01.2008)
-Acentelerden alınan geceleme hizmetinde KDV  (21.01.2008)
-Verilen ücretin ispata esas kaydı nasıl olmalı ?  (20.01.2008)
-Naylon fatura kullanana VEDOP takibi   (18.01.2008)
-2008 yılında özel usulsüzlük cezaları  (18.01.2008)
-Vergilemede belge düzeni ve yeni belgeler  (17.01.2008)
-Geceleme hizmetlerinde KDV  (15.01.2008)
-Promosyon ürünlerine sevk irsaliyesi yok  (16.01.2008)
-KDV-ÖTV-Gümrük vergisi planlama araçları  (15.01.2008)
-E-Beyan verilmesi ile ilgili açıklamalar   (14.01.2008)
-Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV tevkifatı  (11.01.2008)
-Denetim raporlarındaki bazı hesapların irdelenmesi  (10.01.2008)
-İşinizi kolaylaştıracak yepyeni programlar  (10.01.2008)
-Mahsuben iadede yapılan değişiklikler  (09.01.2008)
-Gayrımenkulde istisna satış tarihinde başlar  (09.01.2008)
-Hangi taşıtların vergisi ’daha az’ ödenecek  (08.01.2008)
-Ek istisnaya tabi devlet tahvili gelirlerinde beyan  (08.01.2008)
-KDV oranlarındaki değişiklikler  (07.01.2008)
-Fason tekstile KDV tevkifatı geri geldi   (05.01.2008)
-Gayrimenkulü olan 2008’de çeşit çeşit vergi ödeyecek  (05.01.2008)
- Leasing'de vergi  (03.01.2008)
-Vergi ve muhasebe denetiminde ince noktalar  (03.01.2008)
-Sponsorluk harcamalarının matrahtan indirimi    (05.10.2007)
-Vergi oranlarının vergi gelirleri üzerindeki etkisi   (04.10.2007)
-Beyannamelerin SMMM'lere imzalatılması mecburiyeti    (04.10.2007)
-Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler    (03.10.2007)
-İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin Hakları ve Ödevleri   (03.10.2007)
- Sahte Faturayı Nasıl Tanırsınız?  (03.10.2007)
- Vergisini hastalıktan geciktiren mükellef rapor almak zorunda   (03.10.2007)
- İş görüşmelerinde başarılı olmanın 10 pratik yolu   (02.10.2007)
- İşinizi kolaylaştıracak yepyeni programlar  (03.10.2007)
- Faiz dışı fazla nedir ?   (02.10.2007)
-Vergide stratejik plan   (01.10.2007)
- Kollektif şirketin gayrimenkul satışında KDV yok   (28.09.2007)
- Bağ-kur primleri gider yazılabilir mi ?   (27.09.2007)
- Dernek ve vakıfların gelirleri ve vergileme   (27.09.2007)
-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değ. Yap. Dair Yönetmelik   (27.09.2007)
-KDV alacağının gümrük vergi borcuna mahsubu..   (27.09.2007)
-S.M. Mali Müşavirler Odaları ve YMM Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tes. Ait Yön. Değ. Yap. Dair Yönetmelik   (27.09.2007)
-Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değ. Yap. Dair Yönetmelik   (27.09.2007)
-Yurtdışından gelen hizmet faturaları    (26.09.2007)
-Çekilişle talihli tüketicilere hediye verilmesinde KDV hes. gerek olmadığı kabul edilmiştir  (25.09.2007)
-Engellilere tanınan vergi avantajları    (24.09.2007)
-Daha iyi vergi düzenlemeleri rehberi    (24.09.2007)
-Konut yapı kooperatiflerine verilen inşaat taahhüt işlerinin KDV karşısındaki durumu    (24.09.2007)
-Hac organizasyonunda KDV uygulaması    (22.09.2007)
-Hangi şartlarda bilanço esasına göre defter tutulur      (21.09.2007)
-Mükellefe Yeni Kolaylık    (21.09.2007)
-İşveren, oruç tutan işçi için vergi ödüyor    (20.09.2007)
- Belgelerin yanması, kaybolması halinde çözüm yolu   (18.09.2007)
-Okul masrafları vergiden düşülüyor mu   (18.09.2007)
- İşverenler ve Muhasebeciler Dikkat !..  (17.09.2007)
- Kapalı telefona çeşit çeşit vergi ödeniyor  (16.09.2007)
- Dört yıl içinde satılan evin vergisi   (14.09.2007)
-İşletmelerde sabit kıymet yönetimi ve vergileme    (13.09.2007)
-Vergi ödememek için mazeret kalmadı   (12.09.2007)
- Vakıf Üniversitelerinde Vergi  (12.09.2007)
-Naylon fatura konusunda önemli bir gelişme   (12.09.2007)
- Vergi incelemesi sonucu tarh edilecek vergiler   (10.09.2007)
-Hata ve düzeltme    (10.09.2007)
- Sevgiliye ’cep’ten çiçek göndermenin üç vergisi var   (09.09.2007)
-KREDİ DERECELENDİRME (Rating)    (08.09.2007)
-Fazla alınan KDV'nin hak sahibine ödenmesi    (07.09.2007)
-AMORTİSMANLAR   (07.09.2007)
-E-BİLDİRGEDE TAHAKKUK FİŞİ NASIL PDF YAPILIR?   (06.09.2007)
-Gelir Vergisi'nden örtülü kazanç sağlanması  (06.09.2007)
-Şirket değiştirilince kıdem tazminatı alınır..  (02.09.2007)
-Vergilendirmede anayasal buyruk yeterli mi  (01.09.2007)
-Zirvedeki Güncel Konu, Makale ve Yorumlar  (31.08.2007)
-Yazar kasa fişleri gider belgesi kabul edilir mi? (31.08.2007)
-Limited Şirketlerin Amme Borçları  (30.08.2007)
-Dövizle satış yapmak yasalara göre suç (30.08.2007)
-Emlak Vergisinde Maliyet Bedelleri Belirlendi  (30.08.2007)
-Taşıdığınız "KDV riskinin" farkında mısınız?  (29.08.2007)
-Sarraf ve Kuyumculukta Belge Düzeni (28.08.2007)
-Alüminyum Mamullerinde KDV Tevkifatı Uygulaması   (28.08.2007)
-Serbest meslekte tahsil edilmeyen bedele KDV (28.08.2007)
-Anayasa ve vergi hukuku ilişkisi   (28.08.2007)
-Özel sermaye yatırımları ve vergileme  (28.08.2007)
-Şirketleşmek, vergi avantajı sağlar mı?   (27.08.2007)
-Dövizli fatura nasıl düzenlenir ?  (27.08.2007)
-Anonim şirketlerde apel ve ıskat   (27.08.2007)
-Danıştay kararı, tebliğ ile yok edilir mi  (26.08.2007)
-İş ortaklıkları ve konsorsiyumlar  (26.08.2007)
-Limited şirket kurmanın riskini biliyor musunuz?  (24.08.2007)
-Şirketler, ortaklarının özel araçlarını kiralayabilir mi   (23.08.2007)
-Veraset yoluyla intikal eden limited şirket ortaklığı  (23.08.2007)
-Kurum Matrahının Tespitinde Giderler  (22.08.2007)
-Kâr, nakit ve KDV'nin hikmeti  (22.08.2007)
-Şirket ortağına borç KDV’ye tabi  (21.08.2007)
-Derneklerde defter tutma usulü  (21.08.2007)
-Devlet memuru şirket ortağı olabilir mi?   (21.08.2007)
-Vade ve kur yüzünden oluşacak KDV farkı matraha dahil edilecek   (20.08.2007)
-Kurumlar Vergisi Kanunu'nun anlamsız maddesi   (20.08.2007)
-Vergi yargısında dava açma süreleri  (19.08.2007)
-İşinizi kolaylaştıracak yeni programlar (Tamamen ücretsizdir)  (18.08.2007)
-KOBİ'lerde maliyet muhasebesi  (17.08.2007)
-Ücretler üzerindeki vergi yükü nasıl azaltılabilir?  (16.08.2007)
-Kurumlarda zarar mahsubu   (16.08.2007)
-Maaşa zam gelince ücret azalır mı  (16.08.2007)
-Muhasebe mesleğinin seçiminde nelere dikkat edilmelidir ?  (15.08.2007)
-Yabancı para birimine göre düzenlenen faturada KDV sabitlenemez   (15.08.2007)
-Faturanın işletmeye geç gelmesi ve KDV indirimi   (14.08.2007)
-Elektronik belge düzenleme ve defter tutma yaygınlaştırılmalıdır  (15.08.2007)
-Borsada zarar edene kesilen vergileri iade edilir  (14.08.2007)
-Vergide uzlaşma...  (14.08.2007)
-Vergi incelemesi sonucu tarh edilecek vergiler   (14.08.2007)
-İhracatçıya KDV'siz mal tesliminde kapsam   (14.08.2007)
-Vergide küresel gelişmeler  (14.08.2007)
-BASEL II’ YE HAZIRMISINIZ ?   (13.08.2007)
-İmzasız beyanname   (13.08.2007)
-Kanun değiştiren bürokrasi  (12.08.2007)
-Kurumlar vergisi matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınacak bağış ve yardımlar ile diğer ödemeler   (11.08.2007)
-Güzele Dair (Prof. Dr. A.Kadir EKŞİ)  (10.08.2007)
-Düşük oranlı KDV'de iade hakkı   (10.08.2007)
-Kur farkına ne oranda KDV uygulanmalıdır ?  (10.08.2007)
-Avukat vergi idaresi ilişkisi   (09.08.2007)
-İndirimli orana tabi mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin katma değer vergilerinin iadesi  (09.08.2007)
-Sigorta acentelerinin taşıt satışı KDV’ye tabi mi?   (09.08.2007)
-İş Kanunu ve vergi uygulaması  (08.08.2007)
-Cepten ’Alo’ demenin 7 ayrı vergisi var   (08.08.2007)
-Yurtdışına verilen hizmetteki KDV  (08.08.2007)
-Taahhüt işlerinde damga vergisi yükümlülükleri  (07.08.2007)
-İşyerinde stresle baş etme yolları   (06.08.2007)
-Bu kanun niye yapıldı   (06.08.2007)
-Kulüpler futbolculara bonkör, Maliye'ye cimri   (06.08.2007)
-KOBİ ve Esnaf  (05.08.2007)
-Ciro primlerinin faturalandırılması ve muhasebesi   (05.08.2007)
-Sanatçıya verilen hediyenin vergisi  (04.08.2007)
-Şirket kuruluşunda işyeri tescili  (03.08.2007)
-Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş ve İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterlerin Şekli Hakkında Tebliğ (No: 2007/2) (02.08.2007)
-Hurda ve atıklarda KDV  (03.08.2007)
-Adli tatilin sürelere etkisi  (02.08.2007)
-İşletmelerde vergi planlamasının önemi (02.08.2007)
-Hisse satışında ince noktaları biliyor musunuz (02.08.2007)
-E-beyannamede pişman olamayabilirsiniz (01.08.2007)
-eçici vergide yanılma payı sorunu  (31.07.2007)
-Defterlerde arka yüze kayıt sorunu  (30.07.2007)
-Vergide Pişmanlıktan Faydalanma Yolları  (29.07.2007)
-Tecil faizinin hesaplanması  (28.07.2007)
-Yurtiçi dövizli satış kur farklarında KDV uygulaması  (26.07.2007)
-Mal bildirimi  (26.07.2007)
-Ayrı bir "sermaye kazancı vergisi" olabilir mi?   (25.07.2007)
-Malı vergi borcuna yetmeyen mükellefe faiz yok  (25.07.2007)
-İhracatta vergi ve muhasebe uygulamaları  (24.07.2007)
-Temmuz Ayı Mali Takvimi (21.07.2007)
-Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar yayınlandı (21.07.2007)
-Fatura ve irsaliye hazırlarken dikkat (19.07.2007)
-Limitet şirket ortaklarının sorumluluğu sınırsız mıdır? (19.07.2007)
- Faturaya nasıl itiraz edilir?   (18.07.2007)
-Esnafın vergi sorunları (18.07.2007)
-Mükellefler  (17.07.2007)
-Mali tatil için müşavirden aforizma  (16.07.2007)
-Vergilerde uzlaşma  (16.07.2007)
-Tatildeki beyannameler   (16.07.2007)
-Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde De. Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı (16.07.2007)
-Serbest Muhasebeci mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru  (14.07.2007)
-Mali Tatil ilk yılında deliniyor mu?... (13.07.2007)
-Veraset ve intikal vergisinde beyan vermemenin cezası (13.07.2007)
-Mali tatil sonrası vergi kaybı ve ihtilafları yaşanabilir  (13.07.2007)
-Vergisel işlemler için dilekçematik hazırlandı   (12.07.2007)
-Kur farklarında katma değer vergisi  (12.07.2007)
-Fason imalatta KDV oranlarının uygulanması (12.07.2007)
-Faaliyetsiz dönemin KDV beyannamesi  (11.07.2007)
-Özelgelerde Geçici verginin mahsubu  (11.07.2007)
-Mali Tatil  (10.07.2007)
-Yürütmenin durdurulması ile KDV'nin iadesi mümkün mü (10.07.2007)
-Kur farkları ve Katma Değer Vergisi   (10.07.2007)
-Daha düşük MTV ödemenin püf noktası   (09.07.2007)
-Yine yaptılar  (09.07.2007)
-Vergi kayıp ve kaçakları   (09.07.2007)
-Şirketlerde risk analizi neden ve nasıl yapılır?   (08.07.2007)
-MTV'de malül ve engelliler istisnası  (07.07.2007)
-Şerefiye veya peştemallıkda amortisman  (06.07.2007)
-KDV'de vergi sorumluluğu ve değişiklikler   (05.07.2007)
-10 İşçi çalıştırana enerji desteği   (04.07.2007)
-Bildirim yapılmadan vergi cezası kesilmesi hukuka aykırı  (04.07.2007)
-Post makinasından işletme lehine çekiş (04.07.2007)
-Enerji Desteğine İlişkin Tebliğ yayınlandı  (04.07.2007)
-Faiz dışı fazla ne demektir, ne işe yarar ?   (03.07.2007)
-Serbest meslek defteri işyerinde olmazsa   (02.07.2007)
-Mali tatil ve dava açma süresi   (02.07.2007)
-Fason tekstil işlerinde KDV kesintisi kaldırıldı  (01.07.2007)
-Mali tatil uygulaması hakkında genel tebliğ yayınlandı (30.06.2007)
-Katma Değer Vergisi Genel Tebliği /105 yayınlandı  (30.06.2007)
-1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak asgari ücretler (30.06.2007)
-İşinizi kolaylaştıracak yeni bir çalışma (29.06.2007)
-Atıf yolu ile suç isnadı  (29.06.2007)
-Hac organizasyonu yapan seyahat acentelerinde KDV uygulaması  (28.06.2007)
-Mali tatil uygulamasında ince noktalar  (28.06.2007)
-Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancı  (28.06.2007)
-KDV’de Tevkifat uygulaması  (27.06.2007)
-Mali tatilde vergi süreleri  (26.06.2007)
-Dernek ve vakıflar vergi yükünden kurtarılmalı   (25.06.2007)
-Futbol ve vergi  (25.06.2007)
-Zirai ürün alımlarında müteselsil sorumluluk  (23.06.2007)
-Devrolan KDV sorunu çözülmelidir  (22.06.2007)
-Nakdi teminat karşılığı alınan kredi faizleri   (22.06.2007)
-TTK' ya göre şirket yöneticilerinin rekabet yasağı  (21.06.2007)
-İşe başlatmama tazminatının vergilendirilmesi   (21.06.2007)
-Mirası beyan etmeyene cezasız çözüm   (22.06.2007)
-Avrupa Birliği Hibe ve Fonları  (20.06.2007)
-İstihdamın teşvikinde son gelişmeler   (20.06.2007)
-Özürlülerde vergi indirimi   (20.06.2007)
-Sermaye şirketlerinde vergisiz birleşme 2   (19.06.2007)
-Dış ticarette ödeme kuralları değişiyor  (19.06.2007)
-KDV’de birlikte sorumluluğun sınırı   (19.06.2007)
-Tapu işlemlerinde bu noktalara dikkat  (18.06.2007)
-Defter ve belgelerin ibraz edilmesi   (16.06.2007)
-Kira gelirinden ödenen kiranın indirilmesi  (14.06.2007)
-Şirketlerde kâr payı avansı dağıtımı  (13.06.2007)
-Amme alacaklarının tahsilinde tecil müessesesi   (13.06.2007)
-Vergide müteselsil sorumluluk (Vahit Yaşar AKIN, Gelir Uzmanı) (11.06.2007)
-Amortismanlar (İsa YILMAZ, Gelir Uzmanı) (11.06.2007)
-Avukatla sözleşme zorunluluğu  (11.06.2007)
-Vergilendirmede peşin fiyat anlaşmaları  (08.06.2007)
-İşinizi kolaylaştıracak yeni bir çalışma (07.06.2007)
-Askerlik borçlanmasının vergiden düşülmesi  (07.06.2007)
-Torunlarınızdan istenecek vergiyi biliyor musunuz?  (07.06.2007)
-İşletme yönetiminde muhasebe raporları  (07.06.2007)
-Tasfiye halinde devreden KDV (06.06.2007)
-Şirket ortağı borcunu ödemezse ceza kesme yetkisi bilirkişide (06.06.2007)
-Vergi hukuku açısından 'aciz' hali (04.06.2007)
-Yeni KDV Oran ve listeleri toplam 151 sayfa... (İbrahim GÜLER, SMMM) (03.06.2007)
-Kurum kârlarının dağıtımında stopaj  (18.05.2007)
-Limited şirketlerin tasfiyesi ve işlemleri  (17.05.2007)
-Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uyg. Tekdüzen Hesap Planı  (17.05.2007)
-Satış belgesi düzenleme ve müşteriye gönderme  (16.05.2007)
-Türkiye'de uygulanan teşvikler ve yabancı sermaye (16.05.2007)
-2007 Yılı Vergi Takvimi (15.05.2007)
- Limited şirket kurmanın riskini biliyor musunuz? (14.05.2007)
-Vergilerde uygulama sorunları (14.05.2007)
-Kocasının suçunu üstlenen kadına ceza yok (13.05.2007)
-Vergisini ödemeyen 71’lik nineye hapis (12.05.2007)
-Geçici vergi beyanlarının verilme süresinde tereddüt yoktur  (11.05.2007)
-İşinizi kolaylaştıracak programlar (11.05.2007)
-Hizmet ithalatında Katma Değer Vergisi (11.05.2007)
-Kurumlarda kâr dağıtımı ve vergi kesintisi (10.05.2007)
-KDV’de stopaj kapsamı genişletildi (08.05.2007)
-Şirketleşmek, vergi avantajı sağlar mı? (07.05.2007)

-Kız arkadaşı olanın vergisi  (06.05.2007)
-Limited şirketlerin tasfiyesi ve işlemleri (04.05.2007)
-2007/1. Geçici vergi döneminde yeniden değerleme yapılmayacak (04.05.2007)
-Vergi davalarında yürütmenin durdurulması (04.05.2007)
-Evde yapılan üretimde vergi muafiyeti  (04.05.2007)
-İhracatçıya gümrük ve KDV kolaylıkları   (03.05.2007)
-Vergiden hapis cezası (03.05.2007)
-İş ortaklıkları ve konsorsiyumlar  (03.05.2007)
-Maliye hangi sektörleri denetleyecek  (02.05.2007)
-Ba ve Bs formları bildirim süreleri değişiyor (01.05.2007)
-Örtülü sermaye düzenlemesinde sorunlu örnek  (01.05.2007)
-Vergi borcunda aciz hali (01.05.2007)
-Eyvah, Şirketim Maliye'nin kara listesine girdi, ne yapmalıyım? (30.04.2007)
-Mizan, Geçici Vergi ve beyanname ile Gelir Tablosu Excel Çalışması  (30.04.2007)
-Vergi yargısında dava açma süreleri (30.04.2007)
-GVK, KVK ve Bazı Kanunlardaki Bağış ve Yardımlar II   (27.04.2007)
-Yönetimde muhasebeyi ne kadar kullanıyoruz ?  (26.04.2007)
-Vergi mükelleflerine ait bilgiler açıklanabilir mi ?   (26.04.2007)
-Hangi şartlarda bilanço esasına göre defter tutulur    (25.04.2007)
-Muhasebe ve Mevzuatta İlk 10 Site (25.04.2007)
-Vergi İadesi ile Asgari Geçim İndirimi karşılaştırması ve istihdam vergi yükü  (24.04.2007)
-Meslek Mensuplarına Önemli Hatırlatmalar (24.04.2007)
-Mali tatil nasıl uygulanacak ?  (22.04.2007)
-Beyanname verme süreleri değişti  (20.04.2007)
-Vergi incelemesi sadece ceza için değildir  (20.04.2007)
-Gelir vergisinde transfer fiyatlandırması uygulanacak   (19.04.2007)
-En az geçim indirimi  (18.04.2007)
-Serbest Bölgeler Kanununda değişiklik (17.04.2007)
-Fatura aldığınız şirkete dikkat edin, kara listeye girebilirsiniz  (16.04.2007)
-Kurumlar Vergisi Kanunu karşısında Kurumlar Vergisi Tebliği  (16.04.2007)
-Şüpheli alacak karşılığı ayırma   (15.04.2007)
-Geçici vergi beyanlarının verilme ve ödeme süreleri (13.04.2007)
-Bu Yasalar hayatınızı kurtaracak !  (13.04.2007)
-Yatırım fonlarının vergilendirilmesi  (13.04.2007)
-Ödeme emrine açılacak davalar ve mükellef hakları  (13.04.2007)
-Şirketlerde tam bölünme nedir? (12.04.2007)
-Muhasebecisi olan vakıflar ve dernekler vergilenecek mi ?   (11.04.2007)
-Yıllık işletme cetveli vermeyen sanayiciye ceza var   (10.04.2007)
-Muhasebeciler için mutluluk reçetesi !...   (10.04.2007)
-Avans kâr dağıtımı artık mümkün  (10.04.2007)
-Sanayi sicil ve yıllık işletme belgesi  (10.04.2007)
-Grup firmaların muhasebe kayıtları   (09.04.2007)
-Kurumlar vergisi beyanı nasıl düzenlenmelidir (09.04.2007)
-Kurum Kazancının Vergilendirilmesi ve Kâr Dağıtımı  (07.04.2007)
-Kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi (5520 Sayılı KVK 6 seri nolu sirküleri) (06.04.2007)
-Kamu İhale Kanunu Kapsamı ve Uygulamaları (06.04.2007)
-Vergiden bağışık kazançlara ait giderler  (06.04.2007)
-Vergi beyannamelerinde yeni beyan süreleri  (05.04.2007)
-2006 yılı Kurumlar Vergisi beyanı verilirken enflasyon düzeltmesi ile ilgili hatırlatmalar (04.04.2007)
-Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliği çerçevesinde uyarılarımız (04.04.2007)
-2006 yılı Kurumlar Vergisi beyanname rehberi  (04.04.2007)
-Örtülü sermaye, kur farkı, faiz geliri ve kkeg hesaplama yöntemleri   (04.04.2007)
-Fatura ve irsaliye hazırlarken dikkat (04.04.2007)
-Finans kurumları aracılığıyla ödememenin yaptırımı  (02.04.2007)
-Ortaklıktan ayrılırken dikkat yıllar sonra haciz gelebilir  (31.03.2007)
-Düzeltme beyanlarında yeni uygulama  (30.03.2007)
-2006 Yılı Kurumlar Vergisi beyanında ince noktalar (29.03.2007)
-Bankalardan ödeme zorunluluğu (29.03.2007)
-Teşvikli yatırım için makine ve teçhizatın leasing yoluyla ediniminde KDV  (28.03.2007)
-Malı çalınan bir de vergi ödeyecek (27.03.2007)
-Ba ve Bs bildirim formlarında usul ve esaslar (26.03.2007)
-Anonim şirketlerin yönetim kurulundaki temsilci üyelerin sorumluluğu  (26.03.2007)
-Gelir ve Kurumlar Vergisinde bağış ve yardımlar  (22.03.2007)
-Ticaret yapan ancak işletmeye kayıtlı olmayan dükkanın satışı (21.03.2007)
-Ticari işletmelerde hırsızlık ve soygun olayları  (21.03.2007)
-Doktor, mali müşavir, avukat ve sanatçıya vergi ile ilgili birkaç ipucu  (19.03.2007)
-İthalat işlemlerinde eksik veya fazla KDV alınması  (16.03.2007)
-Yıllık beyannamede indirilebilecek harcamalar (15.03.2007)
-Muhasebe mesleğinin seçimi  (15.03.2007)
-Vergide pişmanlıktan faydalanmanın 6 şartı   (11.03.2007)
-Beyan edilmeyecek gelirler  (10.03.2007)
-Serbest Meslekte Bağ-kur Primlerinin indirimi  (08.03.2007)
-Birden fazla işverenden elde edilen ücretler  (08.03.2007)
-Eurobond faiz gelirinin vergilendirilmesi  (08.03.2007)
-Türkiye ile Suriye arasındaki ticarette ince noktalar (07.03.2007)
-Serbest bölge hizmetleri ve KDV istisnası (06.03.2007)
-Aralıkta KDV, ocakta ithalat olur mu? (03.03.2007)
-Alacakların devri suretiyle borç hesaplarının kapatılması  (03.03.2007)
-Sigorta primlerinin indirim konusu yapılması  (02.03.2007)
-Faturanın işletmeye geç gelmesi ve KDV indirimi  (28.02.2007)
-Muhasebe Forum açıldı, kayıt oldunuz mu !...  (26.02.2007)
-Dövizli fatura düzenlenmesi usulü  (23.02.2007)
-Hediyelere uygulanan vergi   (23.02.2007)
-Denetimde önemlilik (20.02.2007)
-Şirket vergi borcu ortaklardan nasıl aranır ?  (19.02.2007)
-Serbest meslek sahibi tahsilat yapmadan KDV'sini ödeyecek  (12.02.2007)
-Hallerde belge düzeni  (12.02.2007)
-Muhasebeciler sağlığınızı masanızda bırakmayın  (09.02.2007)
-Yersiz ve fazla ödenen KDV (08.02.2007)
-Kapanış tasdiki ticari defterlerin lehe delil olmasına yeterli midir? (07.02.2007)
-Transfer fiyatlaması ve kavramları  (06.02.2007)
-Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi  (29.01.2007)
-Dönem sonu itibariyle borçlu ve alacaklı hesaplar  (26.01.2007)
-Dönem sonu muhasebe ve vergi uygulamaları  (23.01.2007)
-Ciro primlerinin faturalandırılması ve muhasebesi   (19.01.2007)
-Yapı kooperatiflerinde vergileme  (17.01.2007)
-CRM Nedir ? (16.01.2007)
-İş gücü temininde KDV tevkifatı   (12.01.2007)
-Vergi incelemesi sonucu tarh edilecek vergiler   (11.01.2007)
-Kurumlara yapılacak ödemelerde vergi kesintisi  (09.01.2007)
-Çalınan mal bedelleri gider yazılabilir mi   (08.01.2007)
-Sahte faturayı nasıl tanırsınız ?  (06.01.2007)

 

  Geri

 


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.